BLOG

Zimske pri?e: Freud na snijegu | Kino Kinoteka

Sljede?ih nekoliko tjedana na velikome platnu Kinoteke gledat ?e se Zimske pri?e, program filmova inspiriranih zimom. Ciklus se sastoji od stilski i žanrovski raznolikih naslova, a podijeljen je u nekoliko cjelina. Prva od njih je Freud na snijegu ? tri filma koja spajaju snijeg i psihoanalizu.

Prvi na redu je psihološki triler Alfreda Hitchcocka Opsjednut, u kojem Gregory Peck igra doktora s neobi?nom fobijom, a Ingrid Bergman lije?nicu koja ?e mu pomo?i da spasi život i razum. Ova snježna napetica, nagra?ena Oscarom za najbolju glazbu, nastala je u periodu kada se Hollywood naveliko zainteresirao za psihoanalizu, a poznata je i po ?uvenoj snolikoj sekvenci koju je režirao nadrealisti?ki umjetnik Salvador Dalí.

Program se nastavlja s filmom Batman se vra?a, jednim od najboljih filmova iz franšize posve?ene ovom maskiranom junaku, u kojem se Batman suo?ava s nekoliko protivnika, me?u ostalim i jezivim Pingvinom i nepredvidljivom Ženom-ma?kom. Film je svojevremeno izazvao kontroverze me?u roditeljskim udrugama, koje su procijenile da je suviše mra?an i seksualiziran za dje?ju publiku kojoj je isprva bio namijenjen, no zahvaljuju?i nadahnutim nastupima karizmati?nih Michelle Pfeiffer i Dannyja DeVita te standardno izvrsnih Michaela Keatona i Christophera Walkena, Burtonovo poigravanje manifestnim i latentnim elementima pri?e iz snježnog Gotham Cityja i danas je jednako svježe, zabavno i provokativno.

Na kraju tjedna je Beskrajni dan, popularna komedija Harolda Ramisa, o cini?nom TV meteorologu koji shva?a da je osu?en na ponavljanje istoga dana. Predvo?en sjajnim nastupima Billa Murraya i Andy McDowell, ovaj rado gledani klasik devedesetih popularizirao je dramaturgiju vremenske petlje, a izbjegavanjem objašnjavanja fantasti?nih elemenata otvoren je razli?itim, pa tako i psihoanaliti?kim tuma?enjima, o kompulzivnom ponavljanju istih radnji.

Filmsko-?itala?ka grupa: Dragan Jurak

U utorak, 8. prosinca, iz drugog pokušaja, s Draganom Jurakom razgovarat ?e se o njegovoj izvrsnoj zbirci eseja Život jaha?a u trenutku skoka konja preko prepone (Disput, 2020), u kojima maestralno spaja autorefleksiju i umjetni?ku kritiku. Razgovor ?e se održati u kinu Kinoteka, uz sudjelovanje polaznica Filmsko-?itala?ke grupe, a otvara se ?itanjem Jurakova novijeg eseja inspiriranog filmom Osu?enik na smrt je pobjegao (1956), u kojem ovo glasovito djelo Roberta Bressona dovodi u vezu s filmski dramati?nom pri?om iz obiteljske povijesti, ?ije su mjesto radnje kino Kinoteka i njegova okolica. Esej ?e uživo pro?itati kazališni i filmski glumac Dado ?osi?, a uskoro ?e biti objavljen i u sklopu online filmskog magazina Kino teka na stranici kina.

Doga?aj je organiziran u sklopu Filmsko-?itala?ke grupe, zajedni?kog projekt Književnog kluba Booksa i kina Kinoteka, ?iji je cilj istražiti odnos filma i književnosti. Program je otvoren za sve zainteresirane, a ulaz je slobodan.

Noviteti: Kumek

Od ovoga tjedna na repertoaru se može pogledati Kumek, tre?i dokumentarni film iz ciklusa Gazda o životu u (post)tranzicijskoj Hrvatskoj, u kojoj redatelj Dario Juri?an spaja politi?ku satiru i istraživa?ko novinarstvo. Tema ovoga filma je rad dugogodišnjeg zagreba?kog gradona?enika Milana Bandi?a, a okvir pri?e predstavlja potraga za njegovim dvojnikom.

Od ostalih noviteta gledamo izvrsnu dramu Otac redatelja Srdana Golubovi?a, s odli?nim Goranom Bogdanom u naslovnoj ulozi oca koji se bori za skrbništvo nad svojom djecom. Na rasporedu je i Undine, suvremena interpretacija bajke o vodenoj nimfi u režiji popularnog njema?kog redatelja Christiana Petzolda.

Subversive festival: Kreativni neposluh

Podsje?amo i na to da se još u ponedjeljak mogu vidjeti dva izvrsna filma iz selekcije ovogodišnjeg Subversive film festivala. Prvi je Orfeja, suradnja legendarnog Alexandera Klugea i filipinskog pank-filmaša Khavna, a drugi su Svemirski psi, odli?an dokumentarac tandema Kremser&Peter, koji kroz pri?u o kujici Lajci, prvom živom bi?u poslanom u svemir, stvara nekonvencionalni osvrt na sovjetsku svemirsku prošlost.

Filmski outlet: Last Christmas

U Filmskome outletu gledatelji ?e se prisjetiti prošlogodišnjeg filma koji se prometnuo u neo?ekivani hit u doma?im kinima ? Last Christmas. Ova humorna drama Paula Feiga, inspirirana popularnom pjesmom Georgea Michaela, spaja tradicije screwball komedije i bijeloga filma, a uz prigodan blagdanski ugo?aj odlikuje je i izvrsna gluma?ka ekipa, predvo?ena Emilijom Clarke i Henryjem Goldingom te veteranima Michelle Yeoh, Borisom Isakovi?em i Emmom Thompson (ina?e i ko-autoricom scenarija) u sporendim ulogama.

Matineja: Grinch

Na subotnjoj matineji je posljednja filmska ina?ica Grincha, legendarnog zlikovca iz pera Dr. Seussa. Grinch je zeleno gun?alo iz Tkograda, ogor?eno na cijeli svijet, koje odlu?i ?ukrasti Boži?? svojim sugra?anima. Ho?e li u tome uspjeti, saznajte u ovom vrhunski animiranom filmu iz 2018., koji krase i zabavan hip-hop soundtrack te izvrsna sinkronizacija na hrvatski jezik.

Pametniji grad: Radovi u tijeku

Pametniji grad je višegodišnji projekt, inicijativa i javni doga?aj u produkciji i organizaciji Baca?a Sjenki te pridruženih partnera, ?iji je cilj da participativnom i skupnom energijom zajedništva i razmjene istraži razli?ite mogu?nosti resursnosti grada. U sklopu incijative gledamo Radove u tijeku, španjolski dokumentarni film u kojem su redatelj José Luis Guerín i njegova ekipa tijekom godine i pol pratili izgradnju zgrade u jednoj stambenoj ?etvrti Barcelone te bilježili utjecaj procesa na stanovnike susjedstva.

Nakon filma predvi?eno je predavanje i razgovor o filmu koji su dio projekta filmskog i medijskog opismenjavanja CinED 2.0. Razgovor i predavanje moderira i drži Boris Bakal, a ulaz je slobodan.

Prakti?ne informacije

Filmski pokaz iskoristite za ulaz na projekcije u sklopu ciklusa Zimske pri?e i Filmski outlet. Korisnici Filmskog pokaza svoju ulaznicu za ove projekcije Subversive Film Festivala mogu dobiti po cijeni od 10 kuna, uz predo?avanje pokaza na blagajni, pri ?emu se ulaznice za festival ne ubrajaju se u kvotu predvi?enu pokazom.

Poduzeli smo niz mjera kako bismo posjetiteljima i zaposlenicima omogu?ili što sigurnije uživanje u programima kina Kinoteka. Cjelovit popis mjera potražite ovdje.

Ulaznice je mogu?e kupiti online na www.ulaznice.hr, www.kinokinoteka.hr ili svakodnevno u radno vrijeme blagajne kina.

Više informacija potražite na službenoj stranici kina Kinoteka.

#film, #Kino Kinoteka