BLOG

Zašto trebate pogledati 8:46 Davea Chappellea?

8:46 - Dave Chappelle

Dave Chapelle sa svakim svojim nastupom ne ostavlja publiku ravnodušnom. Uvijek je ukazivao ili bolje re?eno prstom upirao u nepravdu, zlo, a što se SAD-a ti?e, posebno u rasizam. Iako poslana kroz humor i sarkazam, poruka je bila uvijek jasna i dopirala je do onih koji ju i trebaju ?uti.

Bez imalo upozorenja ili najave, prošli ?etvrtak, Dave Chappelle je objavio na ?Netflix Is A Joke? YouTube kanalu svoj novi nastup u trajanju od manje od pola sata. Koliko je kratak u trajanju, toliko je mo?an u poruci koju šalje.
8:46 je naziv nastupa. Ne?emo ga nazvati stand up nastupom, niti specijalom. Da je pravi “specijal? 8:46 bi bio objavljen na Netflixu. Zašto je objavljen na YouTube kanalu? Kako bi ga svi, ali baš svi mogli vidjeti, dijeliti, komentirati. I za to postoji debeli razlog.

8:46 ?ak nije niti smiješan. Iako se nekoliko puta publika, ona uživo i ona iza ekrana, nasmijala, taj smijeh nekako nije isti kada se smijemo dobrom stand up nastupu. Malo je i ?udno, ili neobi?no, bilo gledati ovaj nastup na ?Netflix Is A Joke? službenom YouTube kanalu. Ono što je Dave Chappelle izveo je prije ?barbaric yawp? nego stand up specijal, ?ak je takva usporedba i isko?ila me?u Twitter komentarima (bilo mi je neopisivo drago vidjeti da internet, on line zajednica prepoznaje književne velikane i njihove utjecaje!). No, tako nešto ne postoji kao rubrika na YouTubeu ili Netflixu, tako da ?emo taj osje?aj nepripadanja ovog nastupa na ?Netflix Is A Joke? kanalu kanalizirati u osje?aj možda nezgodnog ili nedore?enog po?etka objavljivanja tj. emitiranja i slanja važnih i klju?nih poruka društvu kroz humor.

No, vratimo se terminu ?barbaric yawp?. Kada sam gledala i slušala ovaj Chappellov nastup Walt Whiteman mi je isko?io pred o?i i njegova Pjesma o meni. Pro?itajmo ju u originalu i u prijevodu Tina Ujevi?a. ?itanje ?e trajati minutu, dve, no udovoljite mi, bitno je za razumijevanje;

Song of Myself

1


I celebrate myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

I loafe and invite my soul,
I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.

My tongue, every atom of my blood, form’d from this soil, this air,
Born here of parents born here from parents the same, and their
parents the same,
I, now thirty-seven years old in perfect health begin,
Hoping to cease not till death.

Creeds and schools in abeyance,
Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten,
I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard,
Nature without check with original energy.

52

The spotted hawk swoops by and accuses me, he complains of my gab and my loitering.

I too am not a bit tamed, I too am untranslatable,
I sound my barbaric yawp over the roofs of the world.

The last scud of day holds back for me,
It flings my likeness after the rest and true as any on the shadow?d wilds,
It coaxes me to the vapor and the dusk.

I depart as air, I shake my white locks at the runaway sun,
I effuse my flesh in eddies, and drift it in lacy jags.

I bequeath myself to the dirt to grow from the grass I love,
If you want me again look for me under your boot-soles.

You will hardly know who I am or what I mean,
But I shall be good health to you nevertheless,
And filter and fibre your blood.

Failing to fetch me at first keep encouraged,
Missing me one place search another,
I stop somewhere waiting for you.

Walt Whitman
(1819-1892)

Pjesma o meni

  1. strofa

Ja svetkujem samoga sebe i pjevam samoga sebe,
a što ja sebi dopuštam, morate i vi sebi dopustiti,
jer svaki atom koji pripada meni, pripada tako?er i tebi.

Ja plandujem i pozivam svoju dušu u goste.
Ja ležim i lagodno tra?im vrijeme promatraju?i vlat ljetne trave.

Moj jezik, svaki atom moje krvi, stvoren je od ovoga tla, ovoga zraka,
ro?en sam ovdje od roditelja ro?enih ovdje od roditelja isto tako,
a i njihovi roditelji isto tako;
ja sada, u mladosti od trideset i sedam godina, u potpunome zdravlju po?injem u nadi,
da ne?u prestati do smrti.

Vjeroispovjesti i škole još neodlu?ne povuku se u?as,
ocijenjene na svoju pravu cijenu, al se nikada ne zaboravljaju.
Primam u goste i dobro i zlo; ja dopuštam da govori uz ma kakvu pogibelj
priroda bez smetnje s izvornom, iskonskom energijom.

  1. strofa

Pjegavi soko prelije?e i optužuje me, žali se na moje ?askanje i oklijevanje.
Ni ja nisam ni najmanje pitom, tako?er sam i neprevodiv,
ja dižem svoju barbarsku viku nad krovovima svijeta.

Posljednji sijevak dana zadržava se zbog mene,
on slaže moj otisak s drugima sasvim vjerno na zasjenjenu pustoš,
on me dovabljuje u paru i u mrak.

Ja se rastajem kao zrak, ja stresam svoje bijele pramove na odbjeglo sunce,
ja izlivam svoje meso u vrtlozima i gomilam ga u trakaste zupce.

Zavještam sebe sme?u da bih porastao iz trave koju ljubim,
ako me opet trebate, pogledajte pod potplate svojih ?izama.

Jedva ?eš znati što jesam ili što mislim,
ali ipak ?u ti do?i u sto dobrih ?asa
i bistriti i ja?ati tvoju krv.

Ako me i ne razumiješ u prvi mah, ipak se ohrabri,
ako me ne na?eš na jednome mjestu, na drugome potraži,
ja sam negdje stao i ?ekam tebe.

preveo Tin Ujevi?

To je to?no ono što je napravio, rekao, vikao Dave Chappelle ? preko krovova svijeta! Ovo je vika ljutog, razo?aranog, iscrpljenog ?ovjeka, naroda.

Na CNN-u je Don Lemon postavio pitanje zašto poznati i slavni ili da ga citiramo ? celebrities ? nisu javno reagirali na ubojstvo Georgea Floyda i posljedi?no na prosvjede, a i prosvjede solidarnosti. Chappelle na sve to odgovara upravo nastupom 8:46. Policajac je osam minuta i ?etrdeset i šest sekundi kle?ao na vratu Georgea Floyda i tako ga ubio. 8:46 je odgovor na ubojstvo, na sve incidente koji su se prije ovoga desili, preko tko zna koliko godina. Zato je 8:46 Daveova barbarska vika preko krovova svijeta, to je vika o?aja. Ništa, ali ništa se u velikoj slici stvari nije napravilo, poboljšalo ili riješilo. Situacija je sada eskalirala i jedino što on može jest u kratkom, nabijenom i mo?nom nastupu dati sažet pregled rasisti?kog nasilja u SAD-u.

8:46 je i odgovor neodlu?nima i zbunjenima koji ne razumiju zašto se baš sada dešavaju protesti. Dave Chappelle nastupio je kao komi?ar, no ovaj nastup nije stand up, nije specijal, on je barbarski povik i najboljih pola sata obrazovnog programa koji ?ete pogledati na YouTubeu na temu rasisti?kog nasilja u SAD-u.

Da, povremeno ?ete se nasmijati, i dalje je to nastup Davea Chappellea, no cijela situacija je pomalo (humorno) nadrealna. S obzirom na pandemiju COVID-19 virusa, doga?aj je održan u skladu s propisanim mjerama. Na otvorenome, publika sjedi na propisanoj distanci, svi nose maske. Sve je druga?ije, osim Davea. On je isti. Direktan, oštar, nemiran na stolcu, s mikrofonom u rukama koji tako traljavo drži da svaki ?as mislite da ?e mu ispasti. I tradicionalno ga boli briga za ikakve konvencije i u jednom trenutku pali cigaretu. Malo predugo, puše lagani vjetar, a on u žaru svojih rije?i, barbarske vike, ne uspijeva zaustaviti bujicu misli i zatvoriti usta kako bi uzeo taj malo dulji udah prilikom paljenja cigarete. Dosta mu je. Ovo je sve što u tom trenutku on želi i mora re?i. I sve izlazi van, svaka misao, savršeno artikulirana, u jasnim nizovima, s poveznicama, tako da svatko tko ga prvi puta sluša i o temi zna površne informacije, sve shvati odmah. I dubinski osjeti njegovu barbarsku viku.

Slušaju?i Davea možemo zamisliti i osjetiti zašto je Walt Whitman u XX. stolje?u postao ameri?kom pjesni?kom ikonom, a zbirka ?Vlati trave? postala je svojevrsnom ameri?kom svjetovnom Biblijom. Naime, radi se o istom kriku o?aja, istoj barbarskoj vici ? ?barbaric yawp?.

Tena Razumovi? Žmara

#prostorslobode #blacklivesmatter