BLOG

“Žar ptica”, Boris Bu?an | “The Poster – A Visual History”, Thames&Hudson

?ak i u digitalnom dobu tiskani plakat i dalje je jedan od najutjecajnijih i najomiljenijih na?ina informiranja i zabave. Plakati su mo?no sredstvo masovne komunikacije, neprocjenjivo sredstvo za razumijevanje vremenskih razdoblja u kojima su nastali i distribuirani te su ?esto igrali klju?nu ulogu u oblikovanju društva.

Organizirana u sedam tematskih poglavlja, knjiga “Plakati. Vizualna povijest” okuplja više od 300 primjera koji nude sveobuhvatnu povijest plakata kao medija koji je korišten za dijeljenje, prodaju ili poticanje na politi?ke i društvene promjene. Tekst prati plakat inovacijama u dizajnu, ilustraciji, tipografiji i tisku, kao i pokretima u umjetnosti, uklju?uju?i art nouveau, modernizam, art deco, psihedeliju i punk.

Uz djela A. M. Cassandrea, Henrija de Toulouse-Lautreca, Alphonsea Mucha, Miltona Glasera, Paula Schera i Petera Geea i još mnoga druga zna?ajna imena umjetnosti i dizajna, u knjizi je, kao jedan od najboljih, uvršten i plakat Žar ptica Borisa Bu?ana.

Ova je knjiga nezaobilazan resurs za grafi?ke dizajnere, ilustratore i sve one koji su zainteresirani za društvenu i politi?ku povijest.

Knjigu možete kupiti ovdje.

#prostorslobode


Even in the digital age, the printed poster has continued to be one of the most influential and well-loved ways of informing and entertaining audiences. A powerful means of mass communication, posters are an invaluable resource for understanding the time periods in which they were produced and distributed and have often played key roles in shaping society.

Organized into seven thematic chapters, The Poster brings together more than 300 examples that offer a comprehensive history of the poster as a medium that has been used to share, sell, or incite political and social change. The text traces the poster through innovations in design, illustration, typography, and printing, as well as movements in art, including Art Nouveau, modernism, Art Deco, psychedelia, and punk.

Featuring works by A. M. Cassandre, Henri de Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, Milton Glaser, Paula Scher, and Peter Gee, and many more, poster “Žar ptica” by Boris Bu?an is among all of them, as one of the best.

This book is an essential resource for graphic designers, illustrators, and anyone interested in social and political history.

You can order the book here.

#placeoffreedom

Foto: Galerija umjetnina Split (Žar ptica), Thames&Hudson (book cover)

#dizajn, #knjiga