BLOG

Vukovar – ovogodišnji grad doma?in Festivala glumca | 27. Festivala glumca

Ovogodišnji grad doma?in Festivala glumca je grad Vukovar u kojemu ?e se u subotu, 5. rujna, sve?ano otvoriti u Hrvatskom domu predstavom ‘Dekorater’ Nine Kleflin i Kazališta Lectirium iz  Zagreba, najavljeno je u petak.

Taj tradicionalni hrvatski kazališni festival trajat ?e do 13. rujna, a sve predstave u konkurenciji izvest ?e se u Vukovaru, Županji, Vinkovcima, Iloku i Otoku, re?eno je danas na konferenciji za novinare u Zagrebu.

Nedim Prohi?, izbornik 27. Festivala glumca, rekao je kako je njegovo izborni?ko putovanje Hrvatskom zapo?elo prije devet mjeseci, s 63 naslova i tisu?e kilometara ispred njega, a ve? nakon 20-tak odgledanih predstava zaklju?io je da je to bila jedna izuzetna, dobra kazališna sezona.

Dodao je kako je imao ?ast i privilegiju svjedo?iti stanju kompletnog hrvatskog glumišta, pred kojim je neizvjesna budu?nost nakon ovih milenijskih  katastrofa.

“U Hrvatskoj su se jasno artikulirale tri kazališne  scene. Institucionalna (državna, gradska), privatna, izuzetno profesionalna, ve? etablirana kazališta, te tre?a tzv. nezavisna scena,  meni  osobno  najinteresantnija”, ocijenio je.

Prohi? kaže da im je sada bitno razumijevanje i ljubav vjerne publike da svojim dolascima u kazališne dvorane daju jasnu podršku glumcima, jer “mi, glumci, oduvijek smo se vama cijelim svojim bi?em nesebi?no davali”.

Na Festivalu ?e se izvesti “Tri sestre” Bobe Jel?i?a (zagreba?ki HNK), “Ja od jutra nisam stao” Nane Šojlev (Satiri?ko kazalište Kerempuh), “Cabaret preko veze” Ivana Lea Leme (Kazalište Moruzgva i Kerempuh), “Flex” Ivana Penovi?a (Kunsteatar i UO Punctum), “(Dis)funkcija glave” Ivana Lea Leme (PUO Velika Gorica, Scena Gorica) i “Laponija” Nenni Delmestre (splitski HNK).

Tu su i “Domaši” Ana Marije Vesel?i? (Gradsko kazalište lutaka i Umjetni?ka akademija u Splitu), “?ini barona Tamburlana” Krešimira Dolen?i?a (varaždinski HNK), “Kabanica” Vinka Radov?i?a (Udruga za kulturu i umjetnost Drama Plus, u koprodukciji sa zadarskim HNK), “Ako kažeš, gotov si” Krešimira Dolen?i?a (Gradsko kazalište Žar ptica), “Štajga” Jasmina Novljakovi?a (Gradsko kazalište Joza Ivaki?, Vinkovci) te “Huligan” u režiji Paška Vukasovi?a (Kazalište Mala scena).

Ocijenivši da je rije? o izuzetno jakoj konkurenciji, Joško Ševo, predsjednik Festivalskog vije?a, pozvao je sve na podršku ovogodišnjem festivalu, s obzirom na okolnosti u kojima se održava.
“Festival se trebao održati u svibnju kada je ve? bio kraj ‘prve korone’, sada smo u sli?noj situaciji, ali smo potpuno spremni s epidemiološkim mjerama i želimo svojim primjerom pokazati kako bi uop?e kazalište trebalo izgledati ubudu?e”, naglasio je.

Petnaest predstava prošlogodišnje  hrvatske  kazališne produkcije pratit ?e i ocjenjivati stru?ni Ocjenjiva?ki sud u ?ijem sastavu su isklju?ivo glumci, a kojeg imenuje Hrvatsko društvo dramskih umjetnika – Branka Cvitkovi?, Pere Eranovi?, Vjekoslav Jankovi?.

Dodijelit ?e se nagrade ?etiri ravnopravne Nagrade Fabijan Šovagovi? za najbolja gluma?ka ostvarenja, jedna Nagrada Ivo Fici za najbolje gluma?ko ostvarenje mladog glumca do 28 godina, jedna Nagrada Nada Suboti? za najbolje gluma?ko ostvarenje mlade glumice do 28 godina, jedna Nagrada Nevenka Filipovi? za najbolje lutkarsko gluma?ko ostvarenje ili gluma?ko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade, jedna NagradaVanja Drach za najbolju predstavu u cjelini te jedna Nagrada Zvonimir Torjanac za svekoliki umjetni?ki i društveni doprinos kazališnoj umjetnosti na Festivalu glumca i jedna Nagrada Ivo Gregurevi? za izniman doprinos Festivalu glumca i gluma?kom pozivu.

Dodjela nagrada i priznanja ovogodišnjeg Festivala glumca održat ?e se 13. rujna u Gradskom muzeju Vukovar.

Uz tradicionalno Sve?ano otvaranje i dodjelu nagrada, Dan doma?ina i Misu za glumce, u okviru Festivala održat ?e se i peti Susret akademija na  kojem  sudjeluju  Akademija  dramske  umjetnosti  u  Zagrebu  te Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.

#kazalište