BLOG

Važnije polovice | Teatar Mašina igre

Važnije polovice ⏤ trailer Teatar &TD

U otvorenom atriju Teatra &TD 4., 5., i 6. lipnja možete pogledati odli?nu predstavu Važnije polovice!

Nezavisna umjetni?ka organizacija Mašina igre u suradnji s dramaturginjama Beatricom Kurbel i Mirnom Rustemovi? predstavlja novi autorski projekt Važnije polovice, ?ija se premijera održala 27. studenog 2019. u 20h u polukružnoj dvorani Teatra &TD.

Nakon svoje prve uspješne predstave Pod naponon (u suradnji sa KNAP-om), Mašina igre vam predstavlja duo dramu koja se bavi generacijom popularno nazvanom milenijalsi, obra?aju?i se upravo njezinim pripadnicima.

Što danas zna?i ona poznata fraza naših roditelja ?kada smo mi imali trideset, u naše vrijeme mi smo??? Gdje se skriva recept za sigurnu egzistenciju u moru honorarnih i poslova na odre?eno? Kako sretno ili barem bezbolnije živjeti ?ak dvije stvarnosti: fizi?ku i virtualnu? Što je uspjeh, a što preživljavanje? Koje ljubavne veze imaju potencijal za nešto ozbiljnije od par mjeseci ili godina ležernog nalaženja? Kada i da li uop?e imati djecu, obitelj i išta stalnije u toj cijeloj ?ungli (ne)mogu?nosti? Što sada kada smo dio Europske unije i cijeli svijet nam je na dlanu? Što nakon zadnje pjesme i fajrunta? Jesmo li hrabriji i uporniji od nekih prijašnjih generacija ili smo samo razmaženi i izgubljeni? Svakodnevica nam je rascjepkana na virtualne profile, izvješ?a o stanju ra?una na mailu, stalna uspore?ivanja sa prijateljima i kolegama, male i grandiozne planove koji se stvaraju i brišu brzinom fejsbu?nih statusa, uzdisanja izme?u ugode i anksioznosti i stalna propitivanja nas samih i svih koji nas okružuju.

Važnije polovice su rezultat isprekidano-kontinuiranog rada u kojem su se Beatrica i Mirna nalazile srijedom, spajaju?i ugodno sa korisnim ? uz druženje, bilježe?i crtice iz svojih života kroz prozne fragmente i osobnu prepisku u inboxu. Dodaju?i fikciji navedene dokumentaristi?ke elemente, izgradili su dva ženska lika ? dvije pripadnice ove širokoobuhvatne generacije koju tuma?e višestruko nagra?ivana hrvatska glumica Judita Frankovi? Brdar uz mladu i talentiranu glumicu Paolu Slavicu kojoj je ovo ujedno i prva režija kazališne predstave. Mjesto radnje su naravno prirodna staništa svih nas ? kafi?i, i to srijedama, na polovici tjedna.


Aktualne izvedbe 04.06., 05.06. i 06.06.2020. u 21:00h
S obzirom na trenutnu situaciju pandemije COVID-19 i propisanih mjera sigurnosti, predstava se izvodi na otvorenom u Atriju Teatra &TD. Ulaznice dostupne su na blagajni &TD-a te online, a besplatne su za studente (uz predo?enje studentske iskaznice).

VAŽNIJE POLOVICE (2019.) ? drama
Autorice: Beatrica Kurbel i Mirna Rustemovi?
Režija: Paola Slavica
Glume: Judita Frankovi? Brdar i Paola Slavica
Dizajn i scenografija: Luka Bor?i?
Produkcija: Teatar Mašina igre u suradnji sa Teatrom &TD

#prostorslobode