BLOG

“This is not another party”, Paulina Jazvi? | Galerija 90-60-90 / Pogon Jedinstvo

Izložba This is not another party umjetnice Pauline Jazvi? otvara se za javnost 9. rujna u 20 sati.

Vezano na osnovnu programsku odrednicu Galerije 90 – 60 ? 90 za 2020. pod nazivom ?ije je što?, koja u fokus zanimanja postavlja autorsko problematiziranje i propitivanje psiho-socijalnih aspekata što uvjetuju, definiraju i pozicioniraju ulogu rodnih, socijalno uvjetovanih i op?enito kulturoloških aspekata u egzistenciji pojedinaca i/ili skupina, multimedijalna umjetnica Paulina Jazvi? svojim višegodišnjim djelovanjem odražava upravo takvu problematiku.

Njezini radovi odražavaju traume i fantazme svakodnevnice, koji na nesvjesnoj razini, posredstvom suo?avanja s traumati?nim iskustvima, utje?u na identitet pojedinaca i skupina, stvaraju?i platformu za promišljanje nekih paralelnih, nerijetko prikrivenih osobnih narativa. Služe?i se nerijetko strategijom ironijskog, katkada i crnohumornog pristupa, Paulina Jazvi? rje?ito progovara o prikrivenim individualnim traumama što neprimjetno ali kontinuirano oblikuje socio-psihološku anamnezu.

Kustos izložbe je Vanja Babi? / Izložbu organizira 90-60-90/Platforma za suvremenu umjetnost

#prostorslobode

#umjetnost