#Izazovi galerija u razvoja publike

Izazovi galerija u razvoju publike_vizual_okomito

01/11/2023

Nužnost suradnje i umrežavanja glavna je tema ovogodišnje galerijske konferencije

Konferencija - Sveta Srca, Pula cover

26/09/2022

3. Izazovi galerija u razvoju publike – o trendovima na tržištu umjetnina u Hrvatskoj i Europi

30/08/2021

U Pulu dolazi Balasz Farago, direktor njujorške galerije Walter’s Cube | “Izazovi galerija u razvoja publike”