BLOG

“Sve te senzacije u mom trbuhu”, Hana Tintor | Izložba u Zagrebu

U Galeirji na katu (KIC) je umjetnica Hana Tintor otvortila izložbu “Sve te senzacije u mom trbuhu”.

Izložba radova autorice Hane Tintor nastajala je kroz iskustvo suradnje sa scenaristom i režiserom Markom Dješkom na animirano dokumentarnom filmu Sve te senzacije u mom trbuhu koji je dio ovogodišnjeg programa Animafesta.

Dokumentarno polazište tranzicije iz muškog u ženski spol/rod Matie Anne Pleše u svojoj intimnosti, emotivnosti i slojevitosti isprepleo je stvarala?ki rad na ovom filmu intenzivnim odnosima, dugim razgovorima i promišljanjima.

Radovi na ovoj izložbi kroz Hanine crteže uprili?iju jedan mali dio tog procesa. Pri?e o konkretnim iskustvima odrastanja te vlastitog shva?anja, tu?eg prihva?anja, traženja, razo?aranja, Hana Tintor kroz svoje ilustracije objedinjuje i u novu umjetni?ku pri?u.

Hana Tintor (1992.) diplomirala je na studiju vizualnih komunikacija 2016. godine. Sa željom da se i dalje usavršava, 2017. godine upisuje, a idu?e godine i završava, MA Illustration and Book arts, Cambridge School of Art u Cambridgeu, UK. Tu otkriva svoj interes i strast za animacijom.

Trenutno živi i radi u Zagrebu, kao freelance ilustrator te art direktor i animator u suradnji s Jadranskom Animacijom.

Izložba je otvorena do 18. listopada 2020. godine.

#prostorslobode

Foto: Nina ?ur?evi?

#umjetnost