BLOG

Rezerviraj klauna! | Online novost Crvenih nosova

Djeci dani u bolnici, ali i kada se lije?e kod ku?e, mogu biti jako dugi. Rezerviraj klauna! je novi crvenonosni online program namijenjen djeci na lije?enju u bolnicama i djeci koja se lije?e kod ku?e.

Trenuci radosti i igre CRVENIH NOSOVA klaunovidoktora je sada online!

Pokretanjem novog online programa, djeci na lije?enju u bolnicama i njihovim roditeljima omogu?en je susret s klaunovimadoktorima, kada klaunovske cipele ne mogu ušetati u sobe dje?jih bolnica. Duge bolesni?ke dane klaunovidoktori razveseljavaju i djeci koja se lije?e kod ku?e.
Svakim radnim danom od 14:00 do 17:00 sati klaunovi doktori uveseljavaju djecu unaprijed rezerviranim video pozivom.

Rezerviraj klauna na slijede?i na?in?

Potrebno je nekoliko klikova do klaunskih trikova. Da biste rezervirali klauna posjetite www.crveninosovi.hr, kliknite na poveznicu Rezerviraj klauna! i odaberite željeni datum i vrijeme. Potom upišite ime djeteta, e-mail adresu na koju ?e sti?i potvrda rezervacije, ime i prezime roditelja ili skrbnika te dob djeteta kako bi bili spremni izvu?i najbolje trikove iz klaunovskih prevelikih džepova!, objašnjava Nikola Dabac, umjetni?ki direktor CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora.

Leo je oduševljen klaunovimadoktorima! Premda više nije u bolnici, njegovo veselje kada ih vidi i dalje traje, a uvjeren je da ?e jednoga dana i sam postati klaundoktor. Posljednjih mjeseci pratio je klaunovedoktore putem Facebook Livea, a sada veselo druženje s klaunovima može rezervirati svaki radni dan., podijelila je mama Edita.

Klaunovidoktori vesele se svakoj rezervaciji i poru?uju ? uveseli dan jer s klaunom nisi sam!

Više informacija o programu potražite na crveninosovi.hr.

U CRVENIM NOSOVIMA trenuta?no djeluje 26 klaunadoktora, profesionalnih umjetnika koji su educirani za rad s bolesnom djecom te starima i nemo?nima.

U ovih deset godina svog djelovanja u Hrvatskoj, uveselili smo više od 164.656 djece, starijih i nemo?nih. Dio smo me?unarodne organizacije RED NOSES Clowndoctors International (RNI) koja okuplja 10 partnerskih zemalja koje me?usobno dijele znanje i iskustvo zna?ajno za kvalitetnu provedbu programa u zdravstvenim i socijalnim ustanovama.


Ovim putem Vas obavještavamo o online panel-diskusiji: ?Umjetnost klauna povezuje kulturu, zdravlje, znanost…? koja ?e biti online zbog mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom.

Vrijeme održavanja je  7.9.2020. godine u periodu od 10.00 sati do 13.00 sati.

?itavu diskusiju live možete pratiti preko naše stranice facebook.com/crveninosovi, a tako?er ?e se snimka panel-diskusije mo?i kasnije pogledati na crveninosovi.hr.

#prostorslobode

#društvo