BLOG

R+: Revizija | Corona potres | 30.03.2020.

Revizija - Corona potres - Ponedjeljak 19:05, repriza 23:00

Danas, 30.03.2020., u 19:05 sati na Al Jazeera Balkans, pogledajte novu Reviziju!

Kada krene pandemija, s kojom se cijeli svijet suo?ava, kako se s tim nosi onaj koji borbu protiv nevidljivog neprijatelja mora voditi? Što kada se to doga?a u jedinoj zemlji optere?enoj korona krizom, koju je uz pandemiju udario i potres? Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš, zajedno sa Vladom RH i njenim premijerom Andrejem Plenkovi?em, pred kamerama Revizije daje uvid u back stage upravljanja možda najve?om krizom koja je uz Hrvatsku zadesio ve?i dio planete Zemlje.

#ostanidoma

#potres