KULTURA

Reklamni filmovi 1920-ih i 1930-ih | Hrvatski državni arhiv

U okviru promocije filmske nacionalne zbirke Hrvatske kinoteke HDA-a prikazuju se reprize programa Filmski ?etvrtak u HDA-u koji se uobi?ajeno održava u zgradi HDA-a na Maruli?evom trgu 21.

Donosimo program od devet kratkometražnih filmova na temu Reklamni filmovi 1920-ih i 1930-ih.

Rije? je o filmovima:

Philips-Argenta, animirani, nijemi (1928., 1 min.)

Novi život kuharice, igrani, nijemi (1928., 4 min.)

Ne mu?i se!, igrani, zvu?ni (oko 1937., 10 min)

Zaboravljiv ?ovjek, animirani, zvu?ni (1938., 3 min)

Ženska hvala ? Bijelo ?udo, animirano-igrani, zvu?ni (1932., 4 min)

U ?emu je stvar?, igrani, zvu?ni (1936., 3 min)

Smotra rublja, animirani, zvu?ni (1937., 4 min)

Kaj nam manjka, kaj že imamo!, animirani, zvu?ni (1935., 5 min)

Lutrija, igrani, zvu?ni (1936., 2 min)

Reklamni filmovi 1920-ih i 1930-ih koji se ?uvaju u Hrvatskom filmskom arhivu svojom maštovitoš?u i duhovitoš?u nadilaze usku prakti?nu namjenu, što ih ?ini privla?nima i današnjem gledatelju. Od doma?ih reklama za štednjak zagreba?kog izumitelja i zagreba?ku lutriju do reklama za kultne ?eške proizvode Radion i Kalodont, prona?enih prije desetak godina u skladištima Saponije Osijek, ovi ekonomsko-propagandni filmovi do?arat ?e kako je izgledalo potroša?ko društvo izme?u dva svjetska rata.

#prostorslobode

Reklamni filmovi 1920-ih i 1930-ih
#film