BLOG

“Refleksije”, Arterarij | Galerija Krsto Hegeduši?, Petrinja

Sutra, 13. listopada od 15 do 17:30 sati, možete pogledati dramaturško-izvedbenu radionicu “Refleksije” u Galeriji Krsto Hegeduši? u Petrinji, a koja je nastala u produkciji umjetni?ke organizacije Arterarij.

Umjetni?ka organizacija Arterarij, prepoznata je u nacionalnom, regionalnom i me?unarodnom okviru kao nezavisna i društveno-angažirana organizacija ?iji kazališno-performativni rad svojom estetikom i eti?kim obilježjima izgra?uje višegodišnju tradiciju dokumentarne i društveno-angažirane poetike. Važna obilježja Arterarijeve poetike svakako jesu socijalna pristutnost, istraživa?ki pristup i trajna nakana destigmatizacije i pove?anja vidljivosti marginaliziranih društvenih skupina. Iz navedenih principa izrasta i dramaturško-izvedbena radionica ?Refleksije?, koja je od 08. – 11. listopada, 2020. godine, provedena u suradnji s lokalnim stanovništvom grada Petrinje te uz podršku programa ?Razvoj publike?, Ministarstva kulture i medija. Rezultat radioni?kog rada, ostatku ?e se lokalne zajednice otvoriti istoimenom izložbom u galeriji Krsto Hegeduši? u Petrinji.

Ishodište tematske okosnice radioni?kog rada i same izložbe, pitanje je diskriminacije kao socijalno-politi?kog i izvedbenog problema koji dodatno produbljuje društveni odnos spram opreke isklju?ivosti naspram uklju?ivosti i toleranciji. Inkluzivnost se kao temeljna pretpostavka ostvarivanja vlastitih sloboda i sloboda drugih ljudi, nerijetko rabi isklju?ivo kao teorijski pojam vrlo teško ostvariv u punini življenog iskustva, a što ?ini i poseban interes ovog umjetni?kog istraživanja u lokalnoj sredini. Rije? je o izvedbenom istraživanju koje otvara i pitanja individualnog nošenja s transgeneracijskim naslje?em, kao i s osje?ajem nepripadanja ili razlikovanja. Izložba donosi audio-vizualne i tekstualne materijale polaznika akumulirane tijekom radioni?kog, dramaturško-izvedbenog ciklusa, ali i intenzivnih susreta sa stanovništvom i arhitekturom grada. Izložbu ?Refleksije?, mogu?e je pogledati 12. i 13. listopada u galeriji Krsto Hegeduši? u Petrinji.

Dana 13. listopada u 19h, tako?er u galeriji Krsto Hegeduši?, umjetni?ka organizacija Arterarij gra?ankama i gra?anima Petrinje prikazuje i jednu od svojih posljednjih kazališnih predstava pod nazivom ?Sakrij se negdje daleko. Do smrti?., koja progovara o problematici diskriminacije i govora mržnje u virtualnom prostoru.

#prostorslobode

#kazalište, #umjetnost