BLOG

Record Store Day | Dirty Old Shop

U sljede?a tri mjeseca ?e se održati ?ak tri Record Store Daya, po?evši s prvim ve? danas, 29. kolovoza. Drugi Record Store Day održat ?e se 26. rujna, paralelno uz projekt ‘Tratinska se budi’ o kojem ?e biti više rije?i tijekom rujna, dok je tre?i Record Store Day zakazan za 24. listopada 2020.

Svaki ljubitelj analognog zvuka zna da je tre?a subota u travnju još od 2008. godine tradicionalno dan kada se plo?a kao nosa? zvuka stavlja u prvi plan. Isprva zamišljen kao dan koji je trebao služiti kao promocija malih i nezavisnih prodavaonica koje prodaju glazbu na tada gotovo izumiru?em formatu, gramofonskoj plo?i, Record Store Day je danas postao globalan doga?aj u kojem sudjeluje cijela glazbena industrija, indie i major labeli, mali nezavisni du?ani i veliki glazbeni lanci i prodavaonice. Kako je ova 2020. godina specifi?na po svemu, tako u travnju nismo proslavili Record Store Day, tj. Dan prodavaonica plo?a.

Iako radi COVID-19 epidemije i svih restrikcija koje idu uz virus uobi?ajene svirke ne?e biti, u Dirty Old Shopu su svejedno za danas pripremili razna iznena?enja i pogodnosti kako bismo obilježili nama najdraži dan i, bar nakratko, zaboravili doga?aje koje nam je 2020. do sada priuštila. Samo ovaj tjedan u du?an je stiglo 500 albuma (puno novih i ponešto naslova koje smo ve? imali), pa tako je u ponudi preko 3.500 plo?a što Dirty Old ?ini du?an s najve?im izborom novih naslova u gradu. Danas na sve izložene plo?e, osim RSD izdanja, odobrava se 10% popusta, neovisno o na?inu pla?anja, a uz draga i poznata lica posjetitelji ?e se mo?i po?astiti pi?em i grickalicama. Radno vrijeme ?e biti produženo, od 9:00 do 17:00, kako bi svi zainteresirani imali priliku navratiti, te da bi se izbjegle gužve. Sve posjetitelje tako?er pozivaju da koriste zaštitne maske, bez kojih ne?e biti mogu?e u?i u du?an, i da se pridržavaju svih drugih propisanih mjera.

#prostorslobode

#glazba