BLOG

RAFF film festival nominiran za nagradu 19/20 ? Izložba hrvatskog dizajna | Dizajn vizualnih komunikacija; Design Bureau Izvorka Juri?

Izložba hrvatskog dizajna središnja je i najvažnija strukovna dizajnerska manifestacija u Hrvatskoj koja okuplja najkvalitetnije dizajnerske radove nastale tijekom dvogodišnjeg razdoblja u svim podru?jima dizajnerskog djelovanja, uklju?uju?i dizajn vizualnih komunikacija i grafi?ki dizajn, industrijski dizajn, dizajn ambalaže, dizajn prostornih intervencija i sustava, dizajn interakcija i elektroni?kih medija, kriti?ki, odnosno konceptualni dizajn, modni i odjevni dizajn itd. Osim što od 1999. godine predstavlja najbolje od profesionalne produkcije hrvatskih dizajnera, dizajnerskih studija i agencija, izložba uklju?uje i studentsku sekciju koja daje uvid u sva aktualna postignu?a u visokoškolskoj dizajnerskoj edukaciji. O reputaciji i važnosti ovih izložbi govori i ?injenica da se od 2010. održavaju u Muzeju za umjetnost i obrt, jednoj od najposje?enijih i najuglednijih muzejskih institucija u regiji.

S obzirom na posebne okolnosti uvjetovane epidemijom koronavirusa, kao i velika ošte?enja koja je u potresu ove godine pretrpio Muzej za umjetnost i obrt, glavnina izložbe održava se na novoj online platformi Izložbe hrvatskog dizajna, dok ?e se u Muzeju za umjetnost i obrt u studenom 2020. održati Izložba nagra?enih radova 19/20, uz promociju tiskanog kataloga, odnosno publikacije Pregled hrvatskog dizajna 19/20 te dodjelu Nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva.

Radovi prijavljeni na ovu izložbu prolaze strogu kriti?ku selekciju koju provodi Selekcijska komisija i Me?unarodni ocjenjiva?ki sud sastavljen od nekih od najve?ih autoriteta u razli?itim podru?jima profesionalnog dizajnerskog djelovanja, uklju?uju?i ne samo dizajnere nego i kustose, kriti?are i teoreti?are dizajna. O odabiru radova i nagradama odlu?uje Selekcijska komisija i Me?unarodni ocjenjiva?ki sud u sastavu Sanja Bachrach Krištofi?, Karlo Kazinoti, Željko Serdarevi?, Svjetlana Despot, Marko Pavlovi?, Lea Vene, Vedran Židanik, Bojan Hadžihalilovi? (BiH) i John L. Walters (UK).

Ovogodišnje kategorije su: Dizajn vizualnih komunikacija, Industrijski / produkt dizajn, Dizajn u digitalnim medijima i dizajn interakcija, Dizajn ambalaže, Modni i odjevni dizajn, Prostorne i grafi?ke intervencije i sistemi, Cjeloviti projekt / proizvod te Koncept / inicijativa / kriti?ki dizajn. Nagrade i Posebna priznanja HDD-a dodjeljuju se u svim kategorijama. Posebna Nagrada HDD-a za životno djelo ove ?e godine biti dodijeljena industrijskoj dizajnerici Blaženki Ku?inac. Najboljem radu u selekciji za Izložbu hrvatskog dizajna 19/20 dodijelit ?e se i Velika nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva.

Dizajn vizualnih komunikacija RAFF Film Festival nominiran je u profesionalnoj katogiriji, a koji su još radovi nominirani i u kojoj kategoriji možete pro?itati ovdje.


RAFF je festival istraživa?kog filma, igranog i dokumentarnog, nova platforma koja spaja umjetni?ko stvaranje s temama od javnog interesa. RAFF filmska traka sugerira dokument, zapis i osnovu tradicionalnih vrijednosti pravog istraživa?kog novinarstva. Dizajnirana tipografija implementirana je u perforacije filma. Modularni identitet RAFF trakama markira informacije ili elemente iz okolice. Ostali elementi prenose ikonografiju filmske trake, a primarna tonska skala bazira se na komplementarnom paru identiteta otoka Raba i filma. Analogni postupak izrade fotografije osnova je koncepta RAFF FRAME nagrade, jer se informacije prenose kroz dijapozitive smještene u prostoru od RAFF traka.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: izlozba.dizajn.hr

#dizajn