KULTURA

“Radio Študent civilizacijski je doseg” | Opstanak najdugovje?nijeg studentskog radija u Europi

Ljubljanski Radio Študent, najdugovje?niji studentski radio u Europi koji djeluje više od 50 godina, odlukom mati?ne Studentske organizacije Univerziteta u Ljubljani (ŠOU) izostavljen je iz godišnjeg prora?una za 2021. godinu. Tom odlukom dovedeno je u pitanje djelovanje i opstanak Radio Študenta.

Matjaž Zorec, odgovorni urednik Radija Študent na konferenciji za novinare održanoj 11. sije?nja izjavio je kako su, iako je spomenuta sjednica bila javna, javnost i uredništvo Radio Študenta bili slabo upu?eni u to što se doga?a. Zorec dodaje kako je taj nemili doga?aj vidno politi?ki obojan.

Krajem prošle godine ŠOU je iz nacrta godišnjeg prora?una u potpunosti izbrisao financiranje RŠ-a i izmijenio pravila koja su ga obvezala da za rad RŠ-a izdvoji najmanje ?etiri posto svog godišnjeg prora?una. Kao argument za prekid financiranja, Klemen Petek je naveo da Radio Študent ?ne izvještava objektivno ? o ŠOU-u, pa ?ak i ?kleve?e? organizaciju, te da su se pojedini honorarni zaposlenici RŠ-a kandidirali na oporbenim listama na izborima u ŠOU. ?Spreman sam napraviti sve što je u mojoj mo?i kako bi se Radio Študent i ŠOU razišli?, rekao je Petek na sjednici.

Nadalje, Zorec je na konferenciji za novinare istaknuo kako je Radio Študent još od 2012. stalna meta politi?ke nomenklature koju sada zastupa Klemen Petek, a sad im je pošlo za rukom kona?no ostvarivanje onoga što su prethodnici novog kadra ŠOU zapo?eli. Bitno je istaknuti, nastavlja Zorec, da uredništvo Radio Študenta nije bilo obaviješteno o rezanju sredstava sve do drugog dana ove godine kada ih se pozvalo na sastanak gdje su, kako kaže, bili ba?eni pred gotov ?in. Na konferenciji za novinare tako?er je govorila Ana Kandare, direktorica zavoda RŠ.

?Što se ti?e uloge i doprinosa Radija Študent u društvu, cjelokupnoj medijskoj slici i izobražavanju mladih, tu je ve? dosta toga re?eno. Jako smo zahvalni na svoj podršci koju smo dobili zadnjih dana. Nažalost, sad smo stavljeni u situaciju da nekome moramo dokazati našu vrijednost, smisao našega postojanja, i ako ho?ete ? namjenu uporabe sredstava namijenjenih prije svega za studente. RŠ je, samo u 2020. godini, izbacio 5500 medijskih komada, a neki od njih bili su višestruko nagra?ivani, sveukupno 4500 sati programa uživo, primio 80 novih, mladih suradnika koji su trenutno u procesu uvo?enja u redakcije, okupio više od 240 aktivnih, honorarnih suradnika, k tome su mu je i odobreno ?ak 16 novih projekata za sufinanciranje, organiziralo se više od sto glazbenih i kulturnih doga?anja i stvorilo se preko 100 sati programskog video materijala. Istaknula bih da borba za Radio Študent nije borba za trenutne radnike, na koje sam izuzetno ponosna, ve? borba za priznavanje Radio Študenta kao medija od javnog interesa i da u skladu s tim dobije javni novac potreban kako bi nesmetano funkcionirao.? ? rekla je Kandare.

Desno orijentirani narativi i argumenti kojima barata ŠOU jasno se mogu uvidjeti i u ovoj mu?noj situaciji: ?Radio Študent ne izvještava objektivno? i ?kleve?e organizaciju?, a jednako su bizarne i pozicije o ?nedovoljnoj zastupljenosti studentskog programa? koje se ovih dana provla?e kroz javni filter. Reakcija zgrožene javnosti primjerena je, a to se jasno vidi iz broja potpisa na peticiji, odnosno inicijativi za o?uvanje Radio Študenta, koja broji više od 5000 potpisa institucija i pojedinaca. Rije?i priznatog slovenskog novinara Jure Longyke trenutno su aktualne više nego ikad: ?Radio Študent civilizacijski je doseg.?

Baš iz tog razloga smrt Radio Študenta zna?ila bi ujedno i pad civilizacije.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Tekst: Ivan Slijep?evi?

Izvor: radio.rojc.eu

#društvo