NEON TV

R+: Sistematski pregled w. dr. Šime Miji?, specijalist fizijatrije i reumatolog

“Sistematski pregled” projekt je Al Jazeere Balkans i platforme Rplus. Emitira se uživo na Facebook stranicama Al Jazeere i Rplus svakog utorka u 19 sati, a teme su vezane uz zdravlje i o?uvanje zdravlja, u kontekstu korona krize – s kakvim se problemima sre?u kroni?ni bolesnici kojima je otežan pristup zdravstvenoj pomo?i, što kad se lije?nika ne može dobiti na telefon, kakve posljedice na zdravlje op?enito nas o?ekuju, kako pomo?i sam sebi i u kolikoj to mjeri možemo u okolnostima pandemiji i drugih nepogoda, samo su neka pitanja na koja ?emo pokušati prona?i odgovore.

Link na live stream dolazi uskoro ovdje!

U doba lockdowna, ograni?enja kretanja, policijskih satova i zatvaranje sportskih i rekreativnih objekata i igrališta – kako sprije?iti posljedice smanjenog kretanja na zdravlje? Koliko nam može stradati miši?na masa, kondicija, zglobovi i kosti ako previše vremena provodimo sjede?i ili leže?i? Kako da ostanemo pokretni i izbjegnemo bolove i tegobe? Što je potrebno i primjereno djeci, mladima, srednjoj generaciji i starijima? Kad potražiti pomo? lije?nika?

O svemu tome razgovaramo s dr. Šimom Miji?em, specijalistom fizijatrije i reumatologom u ?Sistematskom pregledu? u utorak, 12.1., u 19 sati, na FB stranici Al Jazeere Balkans i platformi R+.

U utorak na FB stranicama Al Jazeere Balkans I R+ platforme u 19 sati. Emisiju uživo pratite na Facebook stranicama Al Jazeera Balkans (https://web.facebook.com/AJBalkans ) i Rplus (https://web.facebook.com/rplus.video) platforme u utorak, 12. sije?nja u 19 sati.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#društvo, #Sistematski pregled, #zdravlje