NEON TV

R+LIVE: Medicinari pod pritiskom

R+ LIVE w. Ivana Šmit (Hrvatska udruga bolni?kih lije?nika), Krešimir Lueti? (Hrvatska lije?ni?ka komora) i Mario Gazi? (Hrvatska komora medicinskih sestara | 27.10.2020. u 20:30 sati

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/352444099321978/

Sve ve?im brojkama oboljelih od korona virusa, stvara se i sve ve?i pritisak na medicinsko osoblje u hrvatskim bolnicama.

Lije?nici, medicinske sestre, medicinski tehni?ari i ostalo nemedicinsko osoblje u hrvatskim bolnicama svakim danom suo?avaju se sa sve ve?im teretom koji pandemija donosi.

Nedostatak lije?nika, medicinskih sestara i tehni?ara, doveo je i do poziva studentima medicine i umirovljenim lije?nicima da pomognu svojim mla?im i starijim kolegama.

Upravo njima, tihim junacima današnjice posve?ujemo emisiju, razgovaraju?i s njihovim predstavnicima.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#društvo