NEON TV

R+: Doručak na travi | “Nazovi Jane”

Film "Call Jane" progovara o ženama, pobačaju, ženskim pravima i životu u SAD-u prije nego je Vrhovni sud 1973. presudom Roe vs Wade izglasao pravo na pobačaj (Vrhovni sud je u lipnju ove godine poništio istu presudu!). Ovaj film povod je emisiji i razgovoru Doručak na travi 13.11. Sanje Bachrach Krištofić s Brankom Mrzić Jagatić i Snježanom Pavić.

Film “Call Jane” progovara o ženama, pobačaju, ženskim pravima i životu u SAD-u prije nego je Vrhovni sud 1973. presudom Roe vs Wade izglasao pravo na pobačaj (Vrhovni sud je u lipnju ove godine poništio istu presudu!)Ovaj film povod je emisiji i razgovoru Doručak na travi 13.11. Sanje Bachrach Krištofić s Brankom Mrzić Jagatić i Snježanom Pavić.

R+: Doručak na travi | "Zovi Jane"

Branka Mrzić Jagatić zaposlena je gotovo 12 godina kao programska koordinatorica u udruzi Roditelji u akciji – Roda gdje radi na pripremi i provedbi projekata. Ona je već 15 godina i Rodina volonterka, savjetnica za dojenje, ali i aktivistkinja u području zagovaranja reproduktivnih prava žena. Branka je bila aktivna u brojnim kampanjama za zaštitu ženskih reproduktivnih prava i zdravlja, poput #prekinimošutnju, poznate kao kiretaža bez anestezije i Dosta!, poznate kao slučaj Mirele Čavajda kojoj je država uskratila zdravstvenu skrb prekida trudnoće. Branka Mrzić Jagatić sudjelovala je u više istraživanja (Majčinstvo i žene s invaliditetom, Položaj trudnica i majki na tržištu rada, Dostupnost skrbi za reproduktivno zdravlje žena u vrijeme pandemije COVID-19, analiza (Kvalitativna analiza svjedočanstava pacijentica o ginekološkom nasilju #PrekinimoŠutnju) i izvješća (Odboru za uklanjanje diskriminacije žena pri UN-u, Izvješće u sjeni o provedbi Istanbulske konvencije u Hrvatskoj).

Snježana Pavić je novinarka koja već godinama, istražuje važne teme, koje nam predstavlja britko, izravno, lucidno, neustrašivo. U svojim člancima spaja različite društveno relevantne teme, s onima koje su u fokusu njenog osobnog interesa. To su teme vezane uz žensku ravnopravnost, feminizam, kulturu, kazalište. Navedimo samo neke od naziva tekstova koje potpisuje: “Svaka žena godišnje državi daruje 9.744,00 kn. Radimo besplatno do Nove godine, čuvajmo naše muškarce”, “Muškarci vode svijet u demografsko samoubojstvo. Zato će žene pobijediti.”, “Medicinske sestre su kao tovari: taman ga je Dalmatinac naučio da ne jede, a tovar mu krepao – omalovažavanje ženskog rada ima visoku cijenu, plaćat ćemo je idućih mjeseci desecima ljudskih života”…

#rplus #prostorslobode

#Doručak na travi