NEON TV

R+: Doru?ak na travi w. Snježana Banovi? | Kulturna politika i doga?aji tijekom 2020.

Doru?ak na travi, nedjelja, 29.11.2020., 10 – 11 sati

Demontaža: Snježan Banovi?, redateljica, teatrologinja, profesorica i spisateljica

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/380920236455773

Uvijek u tijeku svih kulturno-politi?kih doga?anja – lokalnih, regionalnih i svjetskih – Snježana Banovi? sugovornica je koja se, pored tema vezanih uz kazalište, neumorno bavi utjecajem politike na kulturu.

Razgovor s Snježanom dogovaram ve? neko vrijeme. Obje svjesne da ?e nepogoda u kulturi biti samo obimnija, ?ekale smo strpljivo kraj godine da se teme nagomilaju i umnože, kao što same od sebe – jesu!

Tema razgovora je kulturna politika i doga?aji tijekom 2020. Godina koja u koju su se prelili prijedlozi nekoliko Zakona u kulturi,pretvorila se u godinu borbe za preživljavanje, dogovore oko koli?ine i visine nov?anih potpora za kulturnjake samostalce koji to zaslužuju (oko 1.500 glava)… Slijedila su zatvaranja gotovo svih institucija vezanih uz kulturu. Sol na ranu u Zagrebu je bio i potres te njegove posljedice. Gdje smo danas, pred kraj te 2020.? Ministarstvo kulture neumorno radi. Tu je Zakon o autorskom pravu u kojima kazališni redatelji (kao ni mnogi drugi stvaraoci) ne?e biti autori vlastitih predstava (djela). U isto vrijeme odvijaju se razli?ite drame po našim kazalištima; Rijeka, Zagreb… Ispred HNK Zagreb danju pozornica, no?u nužnik. Godina je u kojoj su nas zauvijek napustili brojni_e kulturnjaci_kinje. Javnost za njima iskreno žali, dok živu?u ve?inu i dalje velik dio te javnosti doživljava kao uhljebe. U fazi “spašavaj se tko može” Ministrastvo kulture je tu, s mjerama pomo?i i podrške umjetnicima, kroz nove natje?aje i programe, podložne metodama najbržeg prsta ili eliminacije temeljem detalja pisanih sitnim slovima. Samostalcima i prekarnicima u kulturi niti kune od ljeta, tko preživi, pri?ati ?e. Natje?aj za poticanje književnih djela i prijevoda, nije provoden zbog pandemije. A što rade lokalne uprave, gradovi? To se niti ne pitamo. Sve to u godini kada je Rijeka Europska prijestolnica kulture. U godini u kojoj je Hrvatska predsjedala Europom. (…) Kada je Britanski ministar financija predložio umjetnicima da se (zbog krize uzrokovane Covid-19 pandemijom) prekvalificiraju putem javne kampanje, pritisak javnosti je bio toliki, da je, siromah, morao odustati. Na sre?u, naš je državni budžet za kulturu oko 1%. Lokalni su sli?no poticajni, pa bi jedna ozbiljna medijska kampanja i edukacija koja uklju?uje prekvalifikaciju umjetnika_ca premašila troškove budžeta za kulturu. O tome i svemu drugom, i još malo opširnije, u emisiji.

Dr. sc. Snježana Banovi? – redateljica, spisateljica i redovita profesorica na Odsjeku produkcije Akademije dramske umjetnosti Sveu?ilišta u Zagrebu. Od 1989. do 2015. realizirala je niz redateljskih ostvarenja u Hrvatskoj i inozemstvu. Usavršavala se na brojnim stipendijama i edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu (Fulbrightova stipendija na Sveu?ilištu Yale, usavršavanja u umjetni?kim ustanovama Francuske i Njema?ke). Djelovala je u više stru?nih tijela i povjerenstava vezanih uz kazalište i teatrologiju, bila ravnateljica Drame HNK u Zagrebu te predsjednica Vije?a za dramu Dubrova?kih ljetnih igara. Do danas je režirala pedesetak predstava, autorica je scenskih predložaka, znanstvenih i stru?nih tekstova. Neumorna traga?ica ?injenica, zapisiva?ica podataka, povijesnih doga?anja. Analiza, kontekst, suvremenost, kriti?nost – sve to objedinila je i u svojim spisateljskim teatrološkim djelima: Država i njezino kazalište (Profil, 2012.), Kazalište krize (Durieux, 2014.), Službeni izlaz (Fraktura, 2018.) te Kazalište za narod – HNK u Zagrebu 1945.-1955. (Fraktura, 2020.).

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #spaceoffreedom

#Doručak na travi, #društvo, #umjetnost