NEON TV

R+: Doru?ak na travi w. Sanja Sarnavka | Kultura otpora

Doru?ak na travi, nedjelja, 31.1.2021., 10 – 11 sati

U našem je društvu, zbog položaja žena, pa tako i onih u kulturi, uvijek vrijeme za razgovor sa Sanjom Sarnavkom. Dodatni poticaj je regionalna inicijativa “Nisam tražila”, u kojoj su žene progovorile o razli?itim oblicima zlostavljanjima unutar institucija. Doma?a ina?ica me?unarodnog pokreta #MeToo je ro?ena i zauzima prostor svih medija. Kroz Sanjin životni i profesionalni put dodirnut ?emo se svih relevantnih tema vezanih uz žensku i rodnu ravnopravnost. Mnoge od nas na vlastitom su primjeru proživjele ponašanja koja su rezultat patrijarhalno ure?enog društva, koje se o?itava u jezi?nim, vizulanim, politi?kim, društvenim – svakodnevnim situacijama.

Sanja Sarnavka najpoznatija je u javnosti upravo kao aktivistkinja za ljudska i ženska prava, stru?njakinja za rodnu ravnopravnost te borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja, a po struci je profesorica komparativne književnosti i jugoslavenskih jezika i književnosti, s godinama iskustva rada u kulturnom i obrazovnom sektoru.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/169594874940104

Pred rat i po?etkom rata radila je u Centru za kulturu Trešnjevka, zatim u XVIII. gimnaziji u Zagrebu, Vernu, Kulturno informativnom centru, u kojem dobija izvanredni otkaz. Tijekom tog razdoblja svjedo?ila je djelovanju rata na njezine tadašnje u?enike, kao i novim modelima ponašanja temeljenim na nacionalnoj homogenizaciji, koji su s najviših instanci zagovarani i provo?eni po školama. Od 1996. godine do odlaska u mirovinu bila je uklju?ena u rad Ku?e ljudskih prava kao osniva?ica i predsjednica te udruge za ženska ljudska prava, B.a.b.e. (Budi aktivna. Budi emancipiran). I danas je aktivna u mnogobrojnim gra?anskim inicijativama, spomenimo samo da je jedna od osniva?ica a sada i predsjednica Upravnog vije?a Zaklade Solidarna.

Sanja Sarnavka godinama je bila u svom profesionalnom životu vezana uz medije: povremeno pišu?i za dnevne novine, kao ?lanica redakcije i novinarka filmskog magazina Hollywood, urednica i voditeljica radioemisije Mjese?nica na Obiteljskom, a potom Zagreba?kom radiju, no najintenzivnije kao koordinatorica programa “Žene i mediji” Grupe za ženska ljudska prava B.a.B.e. U Centru za ženske studije pet je godina vodila kolegij o medijima “Iskrivljeni odrazi”. Zamislila je, organizirala i/ili u?estvovala u više istraživanja na nacionalnoj i me?unarodnoj razini ? prisutnost žena u dnevnim novinama, slika ?žene? u medijima i reklamama, Global Media Monitoring Project, slika ?žene? u udžbenicima za hrvatski jezik.

Autorica je tekstova i knjiga o prikazu žena u medijima – naprimjer: Sarnavka, Sanja, ?Proizvo?a?i zrcala?, u: Barada, V. i Jelavi?, Ž. Uostalom, diskriminaciju treba dokinuti, (2004.); Sarnavka, S. Put do vlastitog pogleda ? kako ?itati, slušati, gledati i razumjeti medijske tekstove i medijsku kulturu (2006.), predava?ica i voditeljica radionica (San Franciskco, Bangkok, Dubrovnik, Sarajevo, Zagreb, Guadalajara?). Producentica je 4 dokumentarnih filma (Iskrivljeni odrazi, 2002.; Projekt: balerina i astronauti, 2005.; Muškar?ine i muškara?e, 2006.; Posao snova, 2006.), više socijalnih spotova, tri muzi?ka spota, ciklusa 10 dokumentarnih emisija VideoTeka ljudskih prava.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom


#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#Doručak na travi