NEON TV

R+: Doru?ak na travi w. Martina Petrinjak i Jelena Skorup-Jura?i? | Zagreba?ko groblje Mirogoj, prije i poslije potresa.

Emisija o kulturi R+ kanala | Doru?ak na travi | Nedjelja, 1.11.2020., od 10 do 11 sati

Nedjeljnu emisiju, koja se emitira za blagdan Svih svetih, posve?ujemo zagreba?kom groblju Mirogoj. Godinama svjedo?imo komentarima o propadanju i zapuštanju ovog zašti?enog kulturnog dobra. Groblje koje je bilo loše održavano, nemarom nagriženo; potres je urušio. Zaprije?io pristup Arkadama, grobovima unutar ovog kompleksa, kao i Crkvi Krista Kralja. Brojna grobna mjesta stradala su, urušila se, uništila. Pitanje je, što i kako dalje.

Goš?e emisije su Martina Petrinjak, arhitektica, direktorica neovisne knjižare Bookara i Jelena Skorup Jura?i?, arhitektica. U emisiji ?emo govoriti o povijesti ovog groblja, ali i urbanisti?kim te zakonskim okvirima njegovog funkcioniranja.

Arhitektura zagreba?kog groblja Mirogoj ubraja se u najmonumentalnije primjere europskih grobljanskih kompleksa 19. stolje?a. Arkade sagra?ene uz zapadnu i dijelom sjevernu granicu groblja svojom veli?inom i arhitektonskim rješenjem jedinstvene su u tadašnjoj srednjoeuropskoj arhitekturi. U vrijeme kada se Mirogoj po?eo graditi (1879.), Zagreb je bio neusporedivo manji od Be?a, Budimpešte ili Praga, drugih metropola Austro-ugarske Monarhije. Arkade zagreba?kog Mirogoja najljepši su dio groblja, a projektirao ih je (uz druge gra?evine) arhitekt Hermann Bollé. Gradile su se punih 38 godina, a od 1917. krase zapadni dio mirogojskog groblja. Cijeli Mirogoj zašti?eno je kulturno dobro. Brojni poznati umjetnici/umjetnice autori su grobnih skulptura i reljefne plastike; mnogi od njih, uz druge osobe važne za našu povijest, pokopane su upravo na ovom groblju.

Martina Petrinjak se, pored arhitekture i vo?enja Bookare, bavi sistemskom znanoš?u, legislativom i regulativom, programiranjem sadržaja i strateškim upravljanjem; pokušava pomo?i gra?anima Zagreba da organiziraju sanaciju grada usprkos disfunkciji Vlade, sveu?ilišta i gradske uprave. A tu se uklapa i pri?a o Mirogoju. Ljepotu ovog zagreba?kog groblja godinama nagrizaju mnogi konkretni zakonski problemi (regulative) o kojima Martina ima što za re?i: kako je grad davne 1876. osmislio koncept grobnog vlasništva u odnosu na druge zemlje Europe, kako su protokoli ukopa funkcionirali prije te, 1876. te kako funkcioniraju danas u ve?ini zemalja; kako sadašnji zakon o grobljima derogira na?elo vlasništva, otvaraju?i prostor crnom tržištu i protuzakonitim radnjama o kojima smo imali prilike ?esto ?itati u medijima.

Jelena Skorup Jura?i? govorit ?e o zna?enju Mirogoja u široj slici grada; urbanisti?ko-arhitektonsko-parkovnoj cjelini. Vizuri Mirogoja, prisutnoj iz brojnih gradskih pozicija, kao zelene parkovne cjeline ovjen?ane Arkadama na tom gradskom brežuljku. O?uvanje ove slike, važna je to?ka gradske prepoznatljivosti. Arkade kao granica izme?u svijeta mrtvih i svijeta živih (orijentiranost arkada zidom prema živima). One formiraju prostor refleksije i mira, ali i skrivaju sliku ili svijet kojem ne želimo uvijek biti izloženi.

Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru goš?ama! Link za live stream dolazi uskoro ovdje!

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#Doručak na travi, #potres, #umjetnost