NEON TV

R+: Doru?ak na travi w. Marina Paulanka i Lea Vene | Što vidimo kada gledamo fotografiju- suvremene fotografske prakse

Emisija o kulturi R+ kanala | Doru?ak na travi | Nedjelja, 25.10.2020., od 10 do 11 sati

Marina Paulenka, kustosica, fotografkinja, osniva?ica Me?unarodnog festivala fotografije Organ vida, donedavna umjetni?ka direktorica organizacije Unseen. Lea Vene, povjesni?arka umjetnosti, kulturalna antropologinja i teoreti?arka mode, kustosica GMK.

https://www.facebook.com/watch/?v=348934856429990

S Marinom i Leom razgovarati ?emo o suvremenim fotografskim praksama, situaciji na doma?oj i regionalnoj sceni; prednostima interdisciplinarnih iskustava (autorica-suradnica-umjetnica-kustosica), izložbama koje su pokrenule, projektima koji su pred njima.


Svakodnevno smo izloženi, uronjeni u neprekinuti niz slika (svijeta). Fotografske slike nemaju jezi?nih barijera, shva?aju se kao op?erazumljiv medij komunikacije. Internet, telekomunikacije, potreba za stalnim prisustvom u prostoru ve?em od našeg privatnog. Produciramo, konzumiramo, bivamo konzumirani, re-producirani. Za razliku od jezika i pisma, vizualni jezik, pa tako i fotografski svladavamo gotovo samouki. Svijest o karakteru fotografske slike, njenom kontekstu (rekontekstualizaciji), namjernom ili slu?ajnom manipuliranju, predstavljanju – samo su neka od to?aka koje bi trebale biti dio institucionalnog obrazovanja, kako bi mogli kriti?ki sagledati sve aspekte medija fotografije.
Marina i Lea upornim su radom pokrenule i vodile jedan od najvažnijih me?unarodnih festivala fotografije na doma?oj sceni, Organ Vida, kao platformu kriti?kog promišljanja i afirmacije najrazli?itijih fotografskih praksi. Festival se prvih godina održavao u prostorijama Kluba Studentskog centra, kasnije u MSU, da bi prerastao u manifestaciju koja se istovremeno odvija u više izložbenih prostora, s opsežnim i izuzetno raznovrsnim te kvalitetnim programom. Za izdanje Organa vida pod nazivom – Uklju?ene, aktivne, svjesne – ženske perspektive danas – 2018. su osvojile prestižnu Lucie Award nagradu u kategoriji najboljeg kustosa/izložbe.

Lea Vene je povjesni?arka umjetnosti, kulturna antropologinja i teoreti?arka mode. Završila je post master studij Critical Images i R-Lab na Royal Institute of Art, Stockholm, Švedska. Radila je kao kustosica u Fotogaleriji Kic i kao dio tima ETNOFILm festivala te kao kustosica u Galeriji Miroslav Kraljevi?. Trenutno je dio kustoskog tima festivala fotografije Organ Vida te radi kao istraživa?ica u Centru za istraživanje mode i odijevanja ? CIMO. Predaje kao vanjska suradnica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Nakon završenog diplomskog studija grafi?kog dizajna u Zagrebu, Marina Paulenka diplomirala je i fotografiju pri ADU, Zagreb. Njen fotografski rad poznat nam je po nekoliko ciklusa: Od 9 do 12 (problematika domova za starije osobe i pitanja starosti), Drugi dom (tema ženske kaznionice u Požegi) te Svjedoci (život vjerske zajednice Jehovinih svjedoka). Rad u fotografskoj udruzi Organ Vida usmjerava njenu karijeru ka mjestu umjetni?ke direktorice artfaira i festivala suvremene fotografije Unseen u Amsterdamu, 2019. funkciju koje je do nedavno obnašala. Kao vanjska suradnica predaje na Fondazione Fotografia Modena u Italiji, a tako?er je bila gostuju?a predava?ica na ADU Zagreb, Royal Academy of Art u Hagu, Manchester University of Art i Utrecht School of Arts. Trenutno djeluje kao nezavisna kustosica, edukatorica i umjetni?ka savjetnica.


Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru goš?ama!

Link za live stream dolazi uskoro ovdje!

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#Doručak na travi, #umjetnost