NEON TV

R+: Doru?ak na travi | Promišljanje Zagreba: tragovima Fedora Kritovca

Doru?ak na travi, nedjelja, 24.1.2021., 10 – 11 sati

Promišljanje Zagreba: tragovima Fedora Kritovca (22.8.1938.-28.1.2011.).
Goš?e emisije su Saša Martinovi? Kunovi? i Rosana Ratkov?i?. Obje su, svaka u svom podru?ju i na svoj na?in sura?ivale ili radile projekte tragovima Fedora Kritovca.

R+: Doručak na travi | Promišljanje Zagreba: tragovima Fedora Kritovca

Saša Martinovi? Kunovi? diplomirala je pri Višoj školi za tekstil i odje?u te pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Voditeljica je Trešnjeva?ke galerije Modulor (CeKaTe), kao i suradnica na projektu “Mapiranje Trešnjevke”. Rosana Ratkov?i? je povjesni?arka umjetnosti, likovna kriti?arka, kustosica, autorica više izložbenih projekata i publikacija, docentica pri Sveu?ilištu Sjever, Koprivnica.

Fedor Kritovac je živio Zagreb, bio vezan uz Zagreb na više na?ina. Njegovo djelo i naslje?e povod su emisiji o druga?ijem, sveobuhvatnijem promišljanju grada.

Svjedo?imo dnevnom, stalnom promišljanju o sadašnjosti i budu?nosti potresom pogo?enog Zagreba, kao i drugih, nedavno porušenih (a odavno opustošenih) gradova. Mišljenja, stavovi i pristupi obnovi su razli?iti, ?esto opre?ni; nerijetko obojani dnevno-politi?kim ili osobnim profesionalnim preferencama. Zakon o obnovi Zagreba i Županije je donesen, no ve? sam njegov naziv – “Zakon o obnovi ZGRADA ošte?enih potresom na podru?ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagreba?ke županije” – govori o dubokom nerazumijevanju opsega, vrste, ali i suptilnosti te važnosti zadatka. Što ?e ostati od promišljanja GRADA, ako se nemušto nudi tek Zakon o (nekakvom) popravku niza ZGrada.
Fedor Kritovac radio je kao arhitekt i urbani sociolog, aktivist i likovni kriti?ar; bio je autor brojnih izložbi posve?enih Zagrebu. Tijekom života radio je kao suradnik u Centru za industrijsko oblikovanje (CIO) te Institutu gra?evinara Hrvatske. Prilozi su mu objavljivani u brojnim stru?nim, relevantnim ?asopisima. Autor je knjige “Otkrivanje grada” (ULUPUH, 2010.). U suradnji s Rosanom Ratkov?i? objavio je knjigu “Obrtni spektakl” (Leykam international d.o.o., 2011.), koja je rezultat njihovog zajedni?kog istoimenog izložbenog projekta. Zanimao se i bavio urbanim fenomenima i situacijama. Bio je usmjeren na stru?no, znanstveno i kreativno javno djelovanje – na urbani svijet kao mjesto proizvodnje, potrošnje, primjene i odbacivanja predmeta medija i komunikacija. Komunikacije u javnom prostoru, oglašavanje, grafiti i street art bili su mu fokus istraživanja posljednjih godina. Od 1980-ih do smrti organizira niz autorskih, tematskih izložbi posve?enih temi grada. Od 1990. do 2010., samo je u galeriji Modulor, koju danas vodi Saša Martinovi? Kunovi?, održao 16 izložbi posve?enih Zagrebu. Fedor Kritovac dobri je duh kvartovskih šetnji – projekta “Mapiranje Trešnjevke”. Na uglu fasade Centra za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, 2012. godine, a na inicijativu Saše Šimprage i platforme 1postozaumjetnost (1postozagrad), postavljena je metalna plo?a s natpisom “Ugao Fedora Kritovca”.

S našim ?emo goš?ama razgovarati o njegovom radu, na?inu poimanja raznolike i fine mreže od koje se sastoji tkanje jednog grada, njihovim suradnjama; njegovim izložbama i akcijama; naslje?u koje nam je ostavio.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#Doručak na travi