BLOG

“Punk’s Not Dead” by Leon GSK | Graffiti izložba u Galeriji Fotografija u Ljubljani

Projekt Punk’s Not Dead ovog rujna, to?no godinu dana nakon Zagreba, preselio se u Ljubljanu u Galeriju Fotografija. Izložene su graffiti slike koje predstavljaju neke od glavnih likova punk scene, a koje je iz razli?itih fotografija preradio umjetnik Krešimir Golubi? / Leon GSK. Izložba je organzirana u suradnji Galerije ulice TamTam, Galerije Fotografija i Urbane vrane.

Projekt, koji je zakazan za po?etak travnja, ali je isprva odgo?en zbog karantene, sada je, iznena?uju?e, još aktualniji nego prije nekoliko mjeseci, s prijenosom povijesnih punk figura u naše vrijeme. Nudi usporedbu današnjeg društva s turbulentnim trenutkom u povijesti i postavlja pitanje, kako ?e današnja mladež odgovoriti na trenutna politi?ka zbivanja? Na isti na?in kao u sedamdesetima, pokre?u?i novi punk pokret, ili ?e odabrati drugi put?

Krešimir Golubi? uvjeren je da “Punk?s not Dead” još uvijek djeluje.

I mi se slažemo.

#prostorslobode


The exhibition of graffiti images which presents some main characters of the punk scene, reworked from different photographs by the artist Krešimir Golubi?, is organised in collaboration of TamTam Street Gallery, Galerija Fotografija and Urbane vrane. The project, scheduled for the beginning of April but postponed at first due to the quarantine,  is now, surprisingly, even more current than a few months ago, with its transference of historic punk figures into our time. It offers a comparison of today?s society with the turbulent moment in history, and begs the question, how will today?s youth respond to current political events? The same way it did in the seventies, starting a new punk movement, or will it choose another path?

Krešimir Golubi? is convinced that Punk?s not Dead is still in action.

And we agree.

#placeoffreedom

#umjetnost