DRUŠTVO

Program za očuvanje mentalnog zdravlja u postpartalnom periodu – Postnatal

Cilj programa je rana prevencija, rano prepoznavanje određenih psihičkih poteškoća, kao i njihovo liječenje; namijenjen je rodiljama i majkama do 2. godine starosti djeteta.

Neon
28.07.2023.

Postpartalni period nosi niz specifičnosti (bioloških, psiholoških i socijalnih) što zahtjeva specifičan, ciljani pristup ovoj skupini žena. Zdravlje majke značajno utječe na zdravlje djeteta te na njegov adekvatan psihološki razvoj, ali i na zdravlje čitave obitelji zbog čega je očuvanje mentalnog zdravlja majki od velike važnosti za čitavu zajednicu.

Postnatal

Cilj programa je rana prevencija, rano prepoznavanje određenih psihičkih poteškoća, kao i njihovo liječenje, s naglaskom na anksiozne i depresivne simptome koje se u ovom periodu mogu pojaviti. Program je namijenjen rodiljama i majkama do 2. godine starosti djeteta.

Program uključuje psihoedukativne grupe, grupni i individualni psihoterapijski rad, tehnike relaksacije, učenje socijalnih vještina, farmakološko liječenje.

Kroz psihoedukaciju obrađuju se neke od specifičnih tema vezanih za ovo razdoblje: specifičnosti odnosa majka-dijete u prvim godinama života, emocionalni izazovi ranog roditeljstva, emotivni razvoj malog djeteta, važnost podrške obitelji i šire sredine, specifičnosti promjene obiteljske dinamike nakon dolaska dijeteta, edukacija o zdravim stilovima života, edukacija o anskioznim i depresivnim simptomima.

Program provode psihijatri, medicinske sestre, socijalni pedagozi, socijalni radnik, psiholog  i radni terapeuti. Prije uključenja u program obavlja se timska procjena. Program se provodi ponedjeljkom i petkom. Ponedjeljkom se program odvija online, a uključuje psihoedukativne aktivnosti i tehnike relaksacije. Petkom se program odvija uživo, a sastoji se od grupne psihoterapije, individualnih pregleda i psihoterapije, razgovora sa socijalnim radnikom i grupnih radionica. Planira se da grupa ima do 20 pacijentica. Za program je potrebna D1 uputnica. Kontakt telefon: 01/3713-266 e-mail: postnatal@bolnica-vrapce.hr

#prostorslobode

Fotografije: Bolnica Vrapče, Unsplash

#društvo, #zdravlje