BLOG

Predstavljen program konferencije “Izazovi galerija u razvoju publike” koja se sutra održava u Puli

Sutra, 31. srpnja 2020. godine u Muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca u Puli, održat ?e se jednodnevna konferencija ?Izazovi galerija u razvoju publike? koju u okviru projekta Ja?anje kapaciteta hrvatskih galerija za razvoj publike organizira Udruga za poticanje kreativnosti Atanor u partnerstvu s Istarskom kulturnom agencijom i Arheološkim muzejom Istre, uz podršku Ministarstva kulture i Grada Pule.

Najve?i interes za sudjelovanje na konferenciji, koja ?e na jednom mjestu okupiti brojne stru?njake i kulturne djelatnike koji se bave razvojem publike, pokazali su galerijski djelatnici i predstavnici kulturnih institucija. Cilj konferencije je doprinijeti aktualnoj temi razvoja publike u kontekstu hrvatskih galerija te potaknuti sudionike na kreativan dijalog o metodama i strategijama njezine provedbe.

Na konferenciji ?e se održati panel rasprava Što, tko i za koga? ? ciljane skupine i inovativni modeli, na kojoj ?e Ketrin Mili?evi? Mijošek, ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Istre,

Iva Lan?a Joldi?, koordinatorica za programe i projekte Gradske knjižnice i ?itaonice Pula i Kristina Nefat, voditeljica galerije HUiU, govoriti o iskustvu razvoja publike u svojim organizacijama i institucijama; koje metode koriste te koliko vremena, ljudskih resursa i ostalih sredstava ulažu u proces razvoja publike.

Na konferenciji ?e biti predstavljen nacrt istraživanja koje ?e poslužiti za bolje razumijevanje potreba i navika galerijske publike te priru?nik koji kontekstualizira temu i sažima najvažnije spoznaje, kako bi se galerijski djelatnici njime mogli dalje koristiti. Dr. sc. Željka Mikloševi?, s Katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom pri Filozofskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu, održat ?e predavanje ?Uvod u teoriju i prakse razvoja publike?, dok ?e doc. mr. art. Darija Žmak Kuni?, prodekanica za umjetni?ko-znanstvenu djelatnost Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, prezentirati projekt ?Participativni muzeji u zajednici?. Manuela Hrvatin, nacionalna koordinatorica za interpretaciju baštine me?unarodne organizacije Interpret Europe, vodit ?e radionicu Storytelling kao alat u procesu razvoja publike.

Uz to, šest voditelja/ica hrvatskih galerija ?e u formi kratkih prezentacija istaknuti vlastite primjere dobre prakse za uklju?ivanje stru?njaka i šire publike na galerijsku scenu. Predsjednik Hrvatskog udruženja likovnih umjetnika Splita Vice Tomasovi? govorit ?e o mogu?nosti prezentacije umjetni?kih projekata u digitalnom obliku, voditeljica projekta razvoja publike u Hrvatskom udruženju interdisciplinarnih umjetnika Rudija Pavli?evi? govorit ?e prvenstveno o novim na?inima angažiranog i kriti?kog razmišljanja u kulturnim organizacijama te oboga?ivanju ponude kulturnih sadržaja za djecu i mlade, voditeljica galerija Hrvatskog društva likovnih umetnika iz Zagreba Martina Miholi? predstavit ?e koncept 35. Salona mladih, voditeljica Gradske galerije Labin Tea Bi?i? Beluši? govorit ?e o razvoju publike i stru?nim vodstvima u Parku skulptura Dubrova, voditeljica izložbenog programa Laube Kristina Jakuš predstavit ?e Boutique Art Fair Nesvrstani – umjetni?ki sajam koji pruža komercijalnu komunikacijsku platformu za galerije i priliku za prezentaciju samostalnim umjetnicima. Za kraj, voditeljica Galerije Pikto, Nela Simi? prezentirat ?e primjer razvoja stru?ne publike kroz izložbeno-edukativni ciklus Samo jednom prvi put za mlade kustose.

#prostorslobode