BLOG

Po?inje “Kreativni neposluh” | Online izdanje Subversive Festivala

U drugom tjednu 13. Subversive Festivala po?inje teorijsko-diskurzivni dio programa koji ?e i ove godine ponuditi prostor za ozbiljno politi?ko promišljanje društva i aktivisti?ke iskorake u cilju lokalne, ali i globalne promjene, a na predavanjima i panelima u sklopu Subversive Alter-ekonomskog foruma sa zajedni?kom ovogodišnjom festivalskom temom Kreativni neposluh sudjelovat ?e dvadesetak svjetskih intelektualaca i aktivista.
 
Ovogodišnji Subversive Forum održat ?e se u potpunosti online uz sudjelovanje niza zanimljivih predava?a, a program kre?e u ?etvrtak, 10. prosinca u 20 sati uz uvodno predavanje pod naslovom Kapitalizam, rasa i izbori u SAD-u Davida McNallyja, profesora politi?kih znanosti, ekonomije i povijesti na Sveu?ilištu Houston. U svojem predavanju analizirat ?e predsjedni?ke izbore u SAD-u s obzirom na silnice rasiziranog kapitalizma u trenutku ekonomske i društvene krize. Posebna pozornost ?e se posvetiti društvenoj bazi ?trampizma?, neuspjesima ?neoliberalnog centra? i oporbenoj snazi pobune pokreta Black Lives Matter u 2020. godini. Predavanje ?e moderirati Maja Solar
 
U petak, 11. prosinca u 19 sati održat ?e se predavanje pod naslovom Budu?nost kapitalizma leži u ravnoteži me?unarodne mo?i profesorice na Sveu?ilištu Manitoba i autorice niza važnih studija i knjiga Radhike Desai koja ?e se osvrnuti na nastanak neoliberalnog financijskog kapitalizma i svjetske kreditokracije te iznijeti svoje opservacije u vezi novog hladnog rata protiv Kine koji ?e sila koja ubrzano propada povesti protiv druge sile u porastu. On ?e zasigurno biti nepredvidljiv, o?ajni?ki i opasan ?in, ali i znakovit. Kako se ravnoteža okre?e u prilog planirane tržišne ekonomije, sve je izvjesnije da ?e se socijalizam ponovno pojaviti na svjetskom politi?kom obzoru. Predavanje ?e moderirati Mario Kikaš.
 
Istoga dana u 21 sat slijedi predavanje Marxova ekologija i povratak prirode u kojem ?e marksisti?ki ekolog i profesor sociologije John Bellamy Foster govoriti o povezanosti ekologije i socijalizma. Najrevolucionarnije koncepcije ekologije koje promi?u dijalekti?ka poimanja prirode i društva, crpe inspiraciju iz klasi?nog marksizma. Realnosti klimatskih promjena i pandemije COVID-19 pokazale su nam da su nekadašnje proklamacije o ?ljudskom osvajanju prirode? uglavnom bile iluzorne, a održivost se pokazuje kao nužni uvjet nastavka ljudskog razvoja, pa ?ak i opstanka. Predavanje ?e moderirati Tomislav Medak.
 
U subotu, 12. prosinca u 17 sati razgovarat ?e se s renomiranim francuskim piscem i redateljem Éricom Vuillardom koji je 2017. osvojio prestižnu književnu nagradu Goncourt. Predstavit ?emo hrvatski prijevod njegove knjige Rat siromaha u izdanju udruge Bijeli val koja organizira Subversive Festival. Ovo intrigantno prozno djelce iz 2019. godine donosi pri?u o selja?koj pobuni u Njema?koj u 16. stolje?u, predvo?enoj Thomasom Müntzerom. Iako je pri?a smještena u izmješteni povijesni kontekst, knjiga je zamišljena kao pokušaj rasvjetljavanja specifi?nih uzroka i dinamike pokušaja obespravljenih da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke. Razgovor ?e moderirati Leonardo Kova?evi?.
 
Istoga dana u 20:30 sati održat ?e se predavanje Heteronacionalizam vs. homonacionalizam vs. kvir internacionalizam povjesni?ara i politologa Petera Druckera koji ?e govoriti o povezanosti queer i antikapitalisti?kog otpora. U isto?noeuropskim zemljama vladaju?e desne stranke koriste napade na LGBTIQ+ zajednice kao glavne mobiliziraju?e ideologije. Zapadnoeuropski i EU politi?ari zauzvrat pribjegavaju ?homonacionalisti?kim? napadima koji spajaju obranu neoliberalizma i buržoaskih demokratskih prava s hvalospjevima na ra?un vlastite ?tolerantne? nacionalne kulture. Iako navodni protivnici, heteronacionalizam i homonacionalizam hrane se jedan drugim. Predavanje ?e moderirati Mia Gonan.
 
Ovogodišnji Alter-ekonomski forum tematski fokusira postpandemijski razvoj, kooperativnost i kreativnost. Na online panelima koje ?e moderirati Dimitrije Bira? diskutirat ?e vode?a imena europske ljevice i ?lanovi projekta ReCommons Europe, autori Manifesta za novi narodni internacionalizam u Europi, svojevrsnog nacrta konkretnih politi?kih mjera u službi svih radnih naroda Europe te drugog Manifesta internacionalne ljevice: Utjecaj europskih politika na globalni Jug i potencijalne alternative ?ije hrvatske prijevode predstavljamo u izdanju Subversive Festivala. Na prvom panelu u nedjelju, 13. prosinca u 19 sati nastupit ?e Costas Lapavitsas, Catherine Samary Agnes Gagy, a na drugom panelu u ponedjeljak, 14. prosinca 19 sati sudjeluju Eric Toussant, Dominic Amandla, Mats Lucia Bayer i Tijana Oki?.
 
Povodom desetogodišnjice smrti pisca i filozofa Radomira Konstantinovi?a, Tomislav Brlek i Nenad Rizvanovi? uredili su zbornik tekstova u ?asopisu Up&Underground Critical Theory Dossier u izdanju udruge Bijeli val i Subversive Festivala, a predstavit ?e ga u sklopu panela Privilegija manjine koji ?e se održati u utorak, 15. prosinca u 19 sati Kulturno informativnom centru (KIC).
 
Radomir Konstantinovi? beskompromisno se odupirao svakom obliku politike identiteta i nije pristajao na bilo kakav model sistematske dovršivosti zbog ?ega je njegov intelektualni rad nužno je dolazio u sukob s projektima politi?kog djelovanja koji su formu podre?ivali sadržaju, eksperimentalno institucionalnom, estetsko eti?kom, a mogu?e postoje?em.
U panelu ?e sudjelovati Bora ?osi?, Lana Molvarec, Dubravka Bogutovac, Nenad Rizvanovi? Tomislav Brlek, a bit ?e dostupan za gledanje i putem streaminga.
 
* Zbog iznenadne bolesti povjesni?ar i autor utjecajne knjige Planet slumova Mike Davis morao je otkazati svoje najavljeno predavanje na temu Geopolitika koronavirusa u svjetlu ameri?kih izbora te ?e se predavanje održati u novom terminu krajem prosinca ili po?etkom sije?nja o kojem ?e publika biti na vrijeme obavještena.
 
* Publika ?e tako?er naknadno biti obavještena i o terminima razgovora s renomiranim francuskim piscima i filozofima Geoffreyjem de Lagasneriejem i Marie-Jose Mondzain koji ?e predstaviti nadolaze?a hrvatska izdanja svojih knjiga Umije?e pobune: Snowden, Assange, Manning i Može li slika ubiti?

#Subversive Festival