KULTURA

Ove nedjelje gledamo novi projekt Bobe Jel?i?a online! | “Višnjik u Višnjiku”

Višnjik u Višnjiku novi je autorski projekt kazališnog i filmskog redatelja Bobe Jel?i?a ? kazališna predstava koja nastaje i izvodi se u virtualnom prostoru, a sve kao svojevrstan odgovor na situaciju i okolnosti u kojima je onemogu?eno održavanje kazališta i direktan kontakt s publikom.

Višnjik u Višnjiku premijerno je izveden u utorak, 22. prosinca putem aplikacije ZOOM. U projektu sudjeluju: Jerko Mar?i?, Marko Makovi?i?, Jadranka ?oki?, Ugo Korani, Petra Svrtan i Lana Meniga.

Izvedba se temelji na dramskom tekstu Višnjik Antona Pavlovi?a ?ehova, a izvodi se u formi konferencijskog razgovora u kojem su glavni likovi lišeni djelovanja, a publika pak ima dodatnu odgovornost jer je izloženija I prisutnija nego u klasi?nom kazališnom smislu.

U izvedbi sudjeluju samo klju?na lica spomenutog predloška ? vlasnici višnjika koji više nisu u stanju gospodariti imanjem te su njegovo propadanje i prodaja neizbježni, kao što su neizbježni i njihovi razgovori na temu kako spasiti višnjik. Projekt istražuje formu konferencijskog razgovora, u kojem se glavni likovi nikada ne sretnu uživo ve? se sudbina njihova Višnjika, pa i njihova budu?nost odvijaju na virtualnoj razini. Zbog ograni?enosti konferencijskog razgovora, lica su doslovno lišena djelovanja. Jednostavnije, njih ?nema? fizi?ki u višnjiku, a višnjik se prodaje.

Projekt Višnjik u Višnjiku nastaje iz potrebe da se istraže nove mogu?nosti igranja i stvaranja predstava, koje se ne odnose samo na reprodukciju ve? snimljenih predstava iz teatarskih arhiva koje naj?eš?e nisu ni snimane s mišlju da publici budu prikazane putem nekog drugog medija. Ova predstava u virtualnom prostoru svojevrstan je pionirski eksperiment upotrebe kazališne forme i pravila te njihovo miješanje s filmskim žanrom i njegovim zadanostima, kao i ograni?enjima korištenog softwarea. Publika je u ovom mediju tako?er polje istraživanja ovog projekta, jer je ona izloženija i prisutnija nego u klasi?nom kazališnom smislu. Kao da se voajerska pozicija gledatelja poja?ava i otvara mogu?nost aktivnijeg participiranja u izvedbi. Pozicija i uloga publike izjedna?ava se s onom izvo?a?kom: ne dijeli ih zadani prostor scene i gledališta, a mogu?nosti platforme konferencijskog video razgovora omogu?uju joj potpuno aktivno uklju?ivanje u izvedbu. Tako raste odgovornost pojedinog gledatelja da se odlu?i na taj iskorak.

Izvedba može varirati i razvijati se, što može prerasti u kolektivni ?in rješavanja jednog osobnog, ali i socijalnog problema u aktualnom trenutku. Tako nije potrebno stvarati nikakvu kazališnu aktualizaciju teme, ve? ona publici može postati bliska samim izlaganjem i publike i izvo?a?a direktnim me?usobnim pogledima u kameru njihovog ra?unala.

Jedna od tema bavljenja ovom dramom je pasivnost koja se manifestira kroz likove, koji, iako pozvani da reagiraju na kriznu situaciju to ne ?ine. Njihov problem je velik, ali se svi prave da problema nema ili da ?e ga riješiti netko izvana. Tako potencirana je nedoraslost i nemogu?nost glavnih likova da se nose s realnim egzistencijalnim problemom.

Prodaja i raspad imanja u Višnjiku, odnosno promjena koja nastaje raspadanjem jednog društvenog sloja u carskoj Rusiji, rezonira danas, u trenutku svojevrsnog nesnalaženja s novim normalnim te nasilnim pokušajem da svijet funkcionira po ustaljenim navikama.

Umjesto zamornih sastanaka, iskoristite ZOOM da pogledate jednu sasvim neobi?nu obiteljsku dramu – najnoviji projekt Bobe Jel?i?a – ‘VIŠNJIK U VIŠNJIKU’!

Sljede?a izvedba je u nedjelja, 17. sije?nja, u 17 sati, ulaznice su dostupne na linku.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#kazalište