BLOG

Odabrani radovi za Izložbu hrvatskog dizajna online i Pregled hrvatskog dizajna 19/20 | 294 dizajnerskih ostvarenja

Izložba hrvatskog dizajna središnja je i najvažnija strukovna dizajnerska manifestacija u Hrvatskoj koja okuplja najkvalitetnije dizajnerske radove nastale tijekom dvogodišnjeg razdoblja u svim podru?jima dizajnerskog djelovanja, uklju?uju?i dizajn vizualnih komunikacija i grafi?ki dizajn, industrijski dizajn, dizajn ambalaže, dizajn prostornih intervencija i sustava, dizajn interakcija i elektroni?kih medija, kriti?ki, odnosno konceptualni dizajn, modni i odjevni dizajn itd. Osim što od 1999. godine predstavlja najbolje od profesionalne produkcije hrvatskih dizajnera, dizajnerskih studija i agencija, izložba uklju?uje i studentsku sekciju koja daje uvid u sva aktualna postignu?a u visokoškolskoj dizajnerskoj edukaciji. O reputaciji i važnosti ovih izložbi govori i ?injenica da se od 2010. održavaju u Muzeju za umjetnost i obrt, jednoj od najposje?enijih i najuglednijih muzejskih institucija u regiji.

S obzirom na posebne okolnosti uvjetovane epidemijom koronavirusa, kao i velika ošte?enja koja je u potresu ove godine pretrpio Muzej za umjetnost i obrt, glavnina izložbe održat ?e se na novoj online platformi Izložbe hrvatskog dizajna, dok ?e se u Muzeju za umjetnost i obrt u studenom 2020. održati Izložba nagra?enih radova 19/20, uz promociju tiskanog kataloga, odnosno publikacije Pregled hrvatskog dizajna 19/20 te sve?anu dodjelu Nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva.

Radovi prijavljeni na ovu izložbu prolaze strogu kriti?ku selekciju koju provodi Selekcijska komisija i Me?unarodni ocjenjiva?ki sud sastavljen od nekih od najve?ih autoriteta u razli?itim podru?jima profesionalnog dizajnerskog djelovanja, uklju?uju?i ne samo dizajnere nego i kustose, kriti?are i teoreti?are dizajna. O odabiru radova i nagradama odlu?uje Selekcijska komisija i Me?unarodni ocjenjiva?ki sud u sastavu Sanja Bachrach Krištofi?Karlo KazinotiŽeljko Serdarevi?Svjetlana DespotMarko Pavlovi?Lea VeneVedran ŽidanikBojan Hadžihalilovi? (BiH) i John L. Walters (UK).

Ovogodišnje kategorije su: Dizajn vizualnih komunikacijaIndustrijski / produkt dizajnDizajn u digitalnim medijima i dizajn interakcijaDizajn ambalažeModni i odjevni dizajnProstorne i grafi?ke intervencije i sistemiCjeloviti projekt / proizvod te Koncept / inicijativa / kriti?ki dizajn. Nagrade i Posebna priznanja HDD-a dodjeljuju se u svim kategorijama. Posebna Nagrada HDD-a za životno djelo ove ?e godine biti dodijeljena industrijskoj dizajnerici Blaženki Ku?inac. Najboljem radu u selekciji za Izložbu hrvatskog dizajna 19/20 dodijelit ?e se i Velika nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva.

Tiskana publikacija Pregled hrvatskog dizajna 19/20 temeljna je dvogodišnja publikacija koja donosi pregled najkvalitetnije hrvatske dizajnerske produkcije u protekle dvije godine. Opsežna publikacija na cca 300 stranica predstavlja radove selektirane za izlaganje u sklopu bijenalne Izložbe hrvatskog dizajna 19/20. Publikacija predstavlja više od samog kataloga manifestacije. U prvom segmentu uklju?uje eseje i intervjue doma?ih i me?unarodnih stru?njaka u podru?ju prakse, kritike i teorije dizajna, kako o teku?im, tako i o metodološkim, društvenim i kulturnim aspektima same dizajnerske prakse. Publikacije Pregled hrvatskog dizajna u tom su smislu nastojanje da se sadašnji trenutak hrvatskog dizajna kontekstualizira, kriti?ki propita i arhivira. Drugi i najve?i segment publikacije sadrži detaljan prikaz svih selektiranih radova u sedam kategorija: vizualne komunikacije, produkt/industrijski dizajn, modni dizajn, el. mediji itd. Osim grafi?kih i fotografskih reprodukcija, svi radovi predstavljeni su i kratkim tekstovima koji objašnjavaju polazišta, ideje i proces realizacije projekata. Tre?i segment publikacije prezentira aktivnosti Hrvatskog dizajnerskog društva u razdoblju izme?u dvije bijenalne izložbe. Publikacija je dvojezi?na (hrvatsko-engleski). Svi sudionici online izložbe Pregled hrvatskog dizajna dobivaju bez naknade. Mogu?e je dobiti samo jedan katalog po odabranom radu. Svi sudionici izložbe kao i ?lanovi HDD-a mogu kupiti dodatne primjerke kataloga po sniženoj cijeni.

Popis selektiranih radova

Unutar kategorija radovi su navedeni abecednim redom. Selektori su zadržali pravo neke radove prebaciti u druge kategorije. Uredništvo Pregleda hrvatskog dizajna 19/20 zadržava i pravo editiranja naziva i opisa radova u svrhu jasno?e, konzistentnosti i ujedna?enosti njihove prezentacije.

STUDENTSKI RADOVI

CJELOVITI PROJEKT / PROIZVOD             

Od ladanja do ruina ? Kronika jedne propasti / ANA MOJAŠ, Ivana Podnar, Stru?na suradnica (Studij dizajna, Zagreb)

DIZAJN AMBALAŽE        

Cedevita / Lana Banek (Studij dizajna, Zagreb)

DIZAJN U DIGITALNIM MEDIJIMA / DIZAJN INTERAKCIJA           

3D vizualizacija u znanosti / Josip Peri? (UMAS, Split) (rad je bio prijavljen u kategoriju Dizajn u digitalnim medijima / dizajn interakcija)

Ctrl Shift ? add-on za internetski preglednik / Elizabeta Lon?ar (Studij dizajna, Zagreb)

Digital ID / Pavo Buši? (UMAS, Split)

Mobilna aplikacija Mjesto izvora / Tomislav Mravi?i? (UMAS, Split)

UNIST Aplikacija / Tina Listeš (UMAS, Split)

DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA      

30 slova za 30 godina Studija dizajna / Ana Nikši?, Irma Magdalena Ranok, Luciana Medi?, Marijana Puljiz, Borna Batini?, Hana Kraj?evi?, Tessa Gotthardi-Pavlovsky, Ian Farkaš, Julia Simeonov, Silvija Topi?, Luka Šimunovi?, Katarina Hrabar, Hana Mili?evi?, Ivan ?ukez, Nola Bokun, Rudolf Zver, Nino Dolenc, Matea Buli?, Melani ?op, Monika Marki?, Elmedina Karabegovi? (Studij dizajna, Zagreb)

Abcdexp. ? Eksperimentalni specimen / Tana Jei? (Studij dizajna, Zagreb)

Basquiat, the genius child / Ian Farkaš (Studij dizajna, Zagreb)

?ovjek zna?i ?ovjek / Neva Marija Zidi? (Studij dizajna, Zagreb)

Eksperimentalna knjiga / Anja Mili?i? (UMAS, Split)

Eksperimentalna knjiga ? Crni ma?ak / Lana Banek (Studij dizajna, Zagreb)

Eksperimentalna knjiga The Perks of Being a Wallflower / Tena Pezdevšek (Studij dizajna, Zagreb)

F***! ? Vizualni identitet 13. FRKA-e / Iva Primorac, Silvia Marin?i?, Tana Jei? (Studij dizajna, Zagreb)

Frustracije izbacujem kroz plakat / Segor Garber (UMAS, Split)

Hrvatski frazemi u slici / Iva Rušin (Studij dizajna, Zagreb)

Imbra Houstovnjak / Grgo Petrov (Studij dizajna, Zagreb)

Kazališni plakati ? z/k/m / Tana Jei? (Studij dizajna, Zagreb)

Niki mill / Tana Jei? (Studij dizajna, Zagreb)

Proces ? Kafka / Eksperimentalna knjiga / Ante Begi? (UMAS, Split)

Redizajn etikete piva ?San Servolo? / Tina Božan (UMAS, Split)

Riah / Neva Marija Zidi? (Studij dizajna, Zagreb)

Rojc serif / Matija Sandri? (UMAS, Split)

Serija plakata u sklopu vizualnog identiteta ?Splitsko ljeto? / Tina Božan (UMAS, Split)

Serija plakata za Teatar Exit / Kristina Majer (Studij dizajna, Zagreb)

Srednjaci ? pri?e s kvarta / Monika Vodopija (Studij dizajna, Zagreb)

Tekst i pismo / Irena Mareni? (Sveu?ilište Sjever, Koprivnica)

The taste of letters / Neva Marija Zidi? (Studij dizajna, Zagreb)

Vizualni identitet KBC Split / Segor Garber (UMAS, Split)

ZKL ? serija kazališnih plakata / Tajana ?eko (Studij dizajna, Zagreb)

INDUSTRIJSKI / PRODUKT DIZAJN          

Arhiviranje okusa ? Okus pri?a / Paula Šanti? (Studij dizajna, Zagreb)

Gasi ? sustav za zaštitu od požara / Erika Filipan (Studij dizajna, Zagreb)

Pošalica / Ana Nikši? (Studij dizajna, Zagreb)

MODNI I ODJEVNI DIZAJN          

50?Athleisure / Matea Ribi?i?, Fotosofia15,fotografije (Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb)

Modna kolekcija [HIDDEN]3 / Mihaela Brajkovi? (Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb)

Modul / Alison Ivaši? (Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb)

Polari / Dominik Brandibur (Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb)

KONCEPT / INICIJATIVA / KRITI?KI DIZAJN         

Bulrush talks / Ela Meseldži?, Andreja Lovrekovi? (Studij dizajna, Zagreb)

Dizajn sustava za napredak kreativnih terapijskih tehnika / NIKOLA HEGED (rad je bio prijavljen u kategoriju Cjeloviti projekt / proizvod) (Studij dizajna, Zagreb)

Equilibrium ? Biological Wearable for Emotional Wellbeing / Ivan Kunjaši?, Suradnica Teresa Frisan (rad je bio prijavljen u kategoriju Dizajn u digitalnim medijima / dizajn interakcija) (Ume? Institute of Design, Sweden)

Reinterpretacija tradicijskih simbola kroz platforme za vizualizaciju i pra?enje nevidljivih podataka / Leopoldina Jovanovski (rad je bio prijavljen u kategoriju Cjeloviti projekt / proizvod) (Studij dizajna, Zagreb)

Spjegaj! ? Uloga dizajna kod lokalnog govora kao elementa identiteta zajednice / Ana Mojaš, stru?ne suradnice: Ivana Lovri? Jovi?, Maja Miloševi?, Perica Domijan (rad je bio prijavljen u kategoriju Cjeloviti projekt / proizvod) (Studij dizajna, Zagreb)

To be born / Valentina Sunek (Studij dizajna, Zagreb)

Vizualizacija hrvatskih zakona / Ana Pavi?i? (Studij dizajna, Zagreb)

Vizualno obrazovni pristup kod djece sa složenim komunikacijskim potrebama / Eleonora Matijaševi?, Suradnica: Ana Popovi? (UMAS, Split)

PROSTORNE I GRAFI?KE INTERVENCIJE I SISTEMI           

Izložba Špinut 2018 / Pavo Buši?, Nicole Gabela, Mario Jeri?, Tomislav Mravi?i?, Josip Peri?, Ieva Petrauskaite, Monika Zorko, (Fotografije: Noemi Bažon, Tomislav Mravi?i?) (UMAS, Split)

PROFESIONALNI RADOVI

CJELOVITI PROJEKT / PROIZVOD             

Centar za posjetitelje Med dvemi vodami / Muze, Šesni?&Turkovi?, Clinica studio, Revolucija dizajna, Igor Pauška

COR: Getting to the Heart of Things / Superstudio

EU2020HR / Autorski tim Studija dizajna

Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa / KO:KE

Jamnica Botanica / Se?or

King sladoled u ?ašici  / Studio Sonda

MADE IN Crafts and Design Narratives  / Umjetni?ka organizacija Oaza

Milla&Milli / Maša Vukmanovi?, kreativni studio

Pietro & Pietro / Octopus In

Poslovno veleu?ilište Zagreb / Studio Kuna zlatica

SAL? / Leskovar studio

Stalna izložba u Interpretacijskom centru Terra Panonica / Muze, Šesni?&Turkovi?, Diversitas IT sustavi

Submarine ? Burger Restaurant / SKROZ, Maša Vukmanovi? kreativni studio, Bee biro

DIZAJN AMBALAŽE

Allianz ? paket koji nosi život / Design Bureau Izvorka Juri?

BEE?S MAGIC propolis mast / Design Bureau Izvorka Juri?

Brachia KIDS / Design Bureau Izvorka Juri?

Brewer?s Concoction ? Zmajska pivovara / Šesni?&Turkovi?

Discover SUN U / Se?or

Dizajn sustava ambalaže DRACO / Lana Cavar

Dual purpose for a higher purpose / Saatchi & Saatchi

Farina ? Dizajn ambalaže / Size

HNZ ? Kriz / Design Bureau Izvorka Juri?

Jamnica Botanica / Se?or

King sladoled u ?ašici / Studio Sonda

Latini / Studio Tumpi?/Prenc

Likeri Fructus & Flores / Studio Kazinoti&Komenda

NAI 3.3 / Bruketa&Žini?&Grey

NEP: Pop Not Pop / Dejan Krši?

OINK / Studio 33

Olivica / Se?or

Pietro & Pietro ambalaža za svježe tartufe / Octopus In

Radenska u limenci / Studio Sonda

Specijalno izdanje Vegete u povodu 60. godišnjice / Bruketa&Žini?&Grey

Sv. Ivan maslinovo ulje / Iva Hrvatin, Marita Bona?i?, Katarina Peri?

Untouched by Light / Bruketa&Žini?&Grey

Vina Kota / Vanja Cuculi?

Vislander / Bruketa&Žini?&Grey

VK Vina ? Dizajn ambalaže / Size

DIZAJN U DIGITALNIM MEDIJIMA / DIZAJN INTERAKCIJA           

akademija.whw.hr / Ana Labudovi?

Design Islands / Infinum

Jamnica Botanica / Se?or

Killer Penguin / ITD ? Institute for Transmedia Design

Lake note / Dario Devi?

Ljubavno pismo Mediteranu / Bruketa&Žini?&Grey

Plan Hvar / Studio Kazinoti&Komenda

POLIGON ? platforma za multisenzorno u?enje / produkcija interaktivne instalacije RGB gitara / Sara Pavlekovi? Preis

senor.hr / Se?or

TalentLyft / Bien design

Underline / Infinum

Veliki hrvatski naivci / Se?or

DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA     

10. Festival prava djece / Dora Bilandži?

12. Festival Mediteranskog filma Split / Karlo Kazinoti

13. festival tolerancije / Babaja Branding & Design Consultancy

25 FPS Festival / Andro Giunio

50 godina Coca-Cole u Hrvatskoj / Šesni?&Turkovi?

53. Zagreba?ki salon ? ?Desetlje?e 2008?2018? / Niko Mihaljevi?, Petra Mili?ki

66. Pulski filmski festival / Raši?+Vrabec

After ? branding event agencije / Se?or

Agents of Abstraction / Rafaela Draži?

AME / Oleg Morovi?

Autorske Bure / Studio Sonda

Behind the Blue / Superstudio Design Projects

Beskrajna ?estitka / Studio Sonda

bestie / Studio Kazinoti&Komenda

Between Mobility Control and Social Transformation ? Risk Change / Marino Krsta?i? Furi?, Ana Tomi?

Biblioteka 0 op?enito / Ana Labudovi?

Branka Hlevnjak: Umjetnost naša svagdašnja ili Design&Art / Lidija Novosel

Centar oblikovanja svakodnevice / Marija Juza

?asopis Mjera / Borjana Kati?

?ovjek i prostor #752-771 / Niko Mihaljevi?, Petra Mili?ki

?elava pjeva?ica / Petar Novak

Davor Konjikuši?: Naša ku?a / Hrvoje Živ?i?

DHF28 / Superstudio Design Projects

Dizajn knjige ?Proslava? / Lana Cavar, Narcisa Vukojevi?

Dobro je ništa / Bojan Crni?

Doktorice, pem v? grobeka / Studio Kazinoti&Komenda

Dolazimo u miru / Raši?+Vrabec

DT Mode / Nino Boda?

Eko Reci Park / Superstudio Design Projects

Europan, 25 godina / Damir Gamulin, Nives Serti?

Experience to Draw On / Superstudio Design Projects

Festival svjetla Zagreb 2019 / ?k?

Festival svjetla Zagreb 2020 / ?k?

Fototxt / Studio Bili? Muller

Galerija Mo?vara: Collapse On Hold / Dario Devi?

Gavella Vol.2 / Vanja Cuculi?

Grad je mrtav. Živio grad! ? Užasi zavi?aja  / Flomaster

Grad Trogir / KO:KE

Grada Gladan / Javni prostori Dubrovnik publikacija / Studio Bonsenjo

Gradsko dramsko kazalište Gavella/ plakat Malogra?ani / Crtaona studio

GSG ?asopis / Marino Krsta?i? Furi?, Ana Tomi?

Heaven 42 / Šesni?&Turkovi?

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, sezona 2018./2019. / NJI3

Idemo na tjelesni! / Bachrach & Krištofi?

Integralni dizajn Salona-Grad Solin / Lana Grui?, Bojan Siva?ki

K. ? Djevoja?ki studiji / Lana Grahek

Katalog zbirke ?Proizvodnja tekstila, odje?e i obu?e, odijevanje i osobni predmeti?  / Lastik studio

Kazalište slijepih i slabovidnih Novi život 2018.-2019.  / Studio Kuna zlatica

Kinoklub Zagreb, sezona 2019/20 / Dario Devi?

Klizanje u nepoznato / Andro Giunio, Sven Sori?, Sara Salamon

Knjiga / MADE IN: Crafts ? Design Narratives / Oaza

Knjiga Projekt Ilica: Q?ART / Ivana Nikoli? Popovi?

Knjige o kritici / ?k?

Kradljivica knjiga / Flomaster

Kretanja, ?asopis za plesnu umjetnost 32 / Nada Dogan

Kulturni centar / Symbol

Lado/reljefi/tragovi, katalog izložbe / Petra Slobodnjak

Lazareti ? kreativna ?etvrt Dubrovnika / Filburg

Le Kola? / Paula Šanti?, Robert Hromali?

Liberatorij / Design Bureau Izvorka Juri?

Ljetne no?i Teatra EXIT ? serija plakata / Bruketa&Žini?&Grey

Madame Rubinstein?s fabulous photos / Oaza

Maistra Sans / Hrvoje Živ?i?

Mali / Šesni?&Turkovi?

Marijan Hrži?, Obrisi opusa / Šesni?&Turkovi?

Media Mediterranea 21 / Oleg Šuran

Mini teater, sezona 2018/19 / Dario Devi?

Mjesto zajednice / Common place / Flomaster

Mladenka kostonoga ? naslovnica knjige / Lana Cavar, Narcisa Vukojevi?

Moje Tvoje Naše / Oleg Šuran

Momad Serif / Hrvoje Živ?i?

Muzej susjedstva Trešnjevka / Zoran ?uki?, Hrvoje Živ?i?

Muzej za umjetnost i obrt / Šesni?&Turkovi?

My Map ? Not Just Another Map of Split / Studio Kazinoti&Komenda

Na vodi / Šesni?&Turkovi?

Nagrade Ministarstva kulture / Superstudio Design Projects

Napokon netko!, serija plakata / Klasja Habjan

Naslovnice za poeziju 2019 / Petra Mili?ki

Naše željeznice / IPE / Ivan Klisuri?

Ne.Ne.Ne vizualni identitet / Bruketa&Žini?&Grey

Nevidljiva Savi?enta / Jan Pavlovi?

Nike Air Type / Hot Type

Nisam Zaboravila ? Mila Ajzenštajn Stoji? / NJI3

Open Source Multilingual Teaching Materials Forum for Migrant Pupils in Europe / Oaza

oPoP branding / Se?or

Orašar ? escape room / Šesni?&Turkovi?

Otkrivanje Dalmacije / Damir Gamulin

Paperless / Imago

PC XX: The Story / NJI3

Pejzaži potroša?ke kulture u socijalisti?koj Jugoslaviji / Rafaela Draži?

Pipi ?Bezbrižni pozdrav s Jadrana? posteri / Imago

Pipi ?Bezbrižni pozdrav s Jadrana? razglednice / Imago

Plakati za 70. Dubrova?ke ljetne igre  / Flomaster

Plakati za kratke filmove studenata režije / Dario Devi?

Predi, predi, h?i moja / Lastik studio

RAFF film festival / Design Bureau Izvorka Juri?

Rast je u našoj prirodi ? godišnje izvješ?e / Bruketa&Žini?&Grey

Rast je u našoj prirodi ? meni / Bruketa&Žini?&Grey

Rector / Hrvoje Živ?i?

Rendez Vous au Cinema / Šesni?&Turkovi?

Seva / Beton Brut

Shadow Citizens ? Želimir Žilnik / Dejan Krši?

Sjetan Boži? / Se?or

Slana / Bojan Crni?

Sliparija / Studio Tumpi?/Prenc

Snogoo / Se?or

Socialist Disco ? Dancing Behind Yugoslavia?s Velvet Curtain 1977-1987 / Andro Giunio

Solfeggio ? Dizajn plakata / Studio Size

SUPERTOON 2018 / Nives Serti?

Tamno bijela zemlja / ?k?

TASK kolekcija / Lana Grahek

Testirani na izazove / Bruketa&Žini?&Grey

Teza / Jan Pavlovi?

The Melegran / KO:KE

Tradicijska znanja i umije?a: nematerijalna kultura Istre na nacionalnoj i UNESCO listama / Lastik studio

Turizam ? izme?u profita i javnog dobra / Ante Filipovi? Gr?i?

Umjetnost preživljavanja / Iris Klari?

Unseen III / Mate Žaja

Uvijek s Homerom / Damir Gamulin

VII. Me?unarodni kongres studenata povijesti umjetnosti ? vizualni identitet i serija plakata / Design studio Klasja&Zita

Vitar, hotel oblikovan vjetrom / Damir Gamulin

Vizualni idenitet ? ?Tabor film festival? ? 2019/2020 / Sara Pavlekovi? Preis, Marin Niži?

Vizualni identitet 25. Sa(n)jam knjige u Istri / Mauricio Ferlin, Tina Ivezi? i Maja Kolar (Oaza)

Vizualni identitet devetog izdanja artOmata / Oaza

Vizualni identitet filma ? ?Mikrokazeta ? najmanja kazeta koju sam ikad vidio? / Sara Pavlekovi? Preis

Vizualni identitet Grand Park Hotela Rovinj / Bruketa&Žini?&Grey

Vizualni identitet HNK Ivana Pl. Zajca / Studio Sonda

Vizualni identitet HNK u Zagrebu, sezona 2019./20. / Oaza

Vizualni identitet hotela Boškinac / Lana Cavar, Marino Krsta?i? Furi?, Ana Tomi?

Vizualni identitet projekta Turisti?ka valorizacija reprezentativnih spomenika rije?ke industrijske baštine / Imago

Vizualni identitet Regionalnog centra izvrsnosti za robotske tehnologije ? CRTA / Bruketa&Žini?&Grey

Vizualni identitet suradnje A1 Hrvatska s festivalom Pannonian Challenge / Bruketa&Žini?&Grey

Vizualni identitet za 30. muzi?ki biennale Zagreb / Sven Sori?, Hrvoje Spudi?, Sara Salamon

Vizualni identitet za 70. Dubrova?ke ljetne igre  / Flomaster

Werft rebranding / Andrea Šari?, Dora Bilandži?

za bolji Grad. / Filburg

ZAGREB_PLAKATI / Slu?ajna povijest Zagreba / Studio Kuna zlatica

Zagreba?ki natje?aji izme?u dva rata / Damir Gamulin, Nives Serti?

Žene u filmu / Studio Kuna zlatica

Život umjetnosti / Ivan Klisuri?

INDUSTRIJSKI / PRODUKT DIZAJN /

Bloom /  Maša Vukmanovi?, Jelena Luka? Kirš, Jakov Šrajer

Cena / Filip Gordon Frank

Coo Coo / Filip Gordon Frank

Cot / Studio RU:t & Nataša Njegovanovi?

Duja / Studio RU:t

IGRAM / Grupa studio

Mobili /Multifunkcionalni pult / Idearium

Neolit / Kristina Lugonja, Filip Havranek

Offset / Maša Vukmanovi?, Jelena Luka? Kirš, Jakov Šrajer

Pluto / Kristina Lugonja, Filip Havranek

Seaweed Wrap / Ines Vlahovi?

Soft Metal / Filip Havranek, Kristina Lugonja

Stol Ala / Studio RU:t & Nataša Njegovanovi?

Valja / Sandra Maglov

Waves / Maša Vukmanovi?, Jelena Luka? Kirš, Jakov Šrajer

MODNI I ODJEVNI DIZAJN /

BLOW UP / Branka Donassy

Glitch collection / Mireldy studio

MIX&MATCH / HYPERsocks

Qwerty Limited / Patrizia Don?

Sentiment 2 / Nataša Mihalj?išin

Tangentum / Nika Tom

Varteks kolekcija ženske i muške odje?e za prolje?e i ljeto 2020. / Dizajnerski tim Varteksa

KONCEPT / INICIJATIVA / KRITI?KI DIZAJN /

1*C Rising ? Stories from the Front Lines of Climate Change / Tomislav Turkovi?

Centar oblikovanja svakodnevice / Mia Bogovac, Marko Golub, Maša Milovac

Flags of fortune / colouring book for kids and adults / Igor Kuduz

Humanitarna akcija Gimnazija Vukovar / Brigada

V magazin / Udruga Vizkultura

Omoguru ? alati koji olakšavaju ?itanje / Omolab komunikacije

PROSTORNE I GRAFI?KE INTERVENCIJE I SISTEMI

Brigada Booth / Brigada

Cyber Jungle / Brigada

Drugi dio / Marino Krsta?i? Furi?, Ana Tomi?

Dubrovnik, a Scarred City / Clinica studio

Galerija malog formata / PIN studio

Gledam dodirom ? inkluzivna izložba / Raši?+Vrabec

Gradine gomile špilje / Raši?+Vrabec

Gradski Bazeni Pula-Pola / Studio Tumpi?/Prenc

HDD 1718 / Marita Bona?i?, Iva Hrvatin, Katarina Peri?

Holokaust u Hrvatskoj: oblikovanje odnosa prema temi / Damir Gamulin, Antun Sevšek

Jedna hrvatska pri?a / Brigada

Kapa dolje! Pri?a o (ne)pokrivanju glave / Iva Hrvatin, Katarina Peri?

Kružna staza Hušnjakovo / Clinica studio

Lokrum ? Botani?ki vrt / Šesni?&Turkovi?

Od imaginacije do animacije: šest desetlje?a Zagreb Filma / Clinica studio

Orlando ? simbol slobode / Raši?+Vrabec

Pri?e koje kroje Varteks / Brigada

RIHUB / Ana Boljar, Ida Križaj Leko

Signalistika arheološke zone Salona / Lana Grui?, Bojan Siva?ki

Spomen soba poginulim karlova?kim braniteljima u Domovinskom ratu, Turanj / Nikolina Jelavi? Mitrovi?

Stalni muzejski postav Franjeva?kog muzeja Vukovar / Radionica arhitekture + Vanja Ili?

Stalni postav Muzeja Domovinskog rada Karlovac ? Turanj / Nikolina Jelavi? Mitrovi?

Stolje?e djeteta u Hrvatskoj : djetinjstvo i školovanje u 20. stolje?u / Bachrach & Krištofi?

Suhozidi otoka Hvara / Studio Tumpi?/Prenc

VAP ? Verudela Art Park / Raši?+Vrabec

Visovac: Duhovnost i kultura na Biloj Stini / Bachrach & Krištofi?

Vizije grada / Raši?+Vrabec

Vizualni identitet i postav izložbe: ?Moda i odijevanje u Zagrebu 1960-ih godina? / Studio Bili? Muller

Vizualni identitet i signalizacija stalnog postava ?Drveno doba? / Studio Bili? Muller


#prostorslobode

Izvor: dizajn.hr

Foto: Petra Slobodnjak, Izložba hrvatskog dizajna 1718, Muzej za umjetnost i obrt 2018.

#dizajn