BLOG

“Crkva Svetog srca Kuninog”, mural s potpisom Borisa Bareta | “Church of the Sacred Heart of Kuna”, mural by Boris Bare

Zagreba?ki street art umjetnik Boris Bare je u sklopu Ohoho festivala u Medici naslikao mural “Crkva Svetog srca Kuninog”.

Kako je i Sam Boris Bare naveo, Medika je nekima sveto mjesto, iako nekada zna izgledati kao napuštena crkva ili samostan. Upravo iz tog razloga došao je na ideju da svog prijatelja Kunu skejtera prikaže kao sveca naslikanog na staklu prozora – vitraja. Prikazan kao svetac, ima atribute skateboard, bocu ?udnovatog pi?a i kišobran umjesto o?ekivane aurole iznad glave.

Rad nema nikakvu namjeru ismijavati svece, religiju, vjeru, ve? mu je cilj nasmijati, oraspoložiti publiku i ovjekovje?iti Kunu u prizoru kako ga Boris Bare vidi.


Zagreb street art artist Boris Bare painted a mural “Church of the Sacred Heart of Kuna” as part of the Ohoho Festival in Medica.

As Boris Bare himself stated, Medica is a sacred place for some, although it can sometimes look like an abandoned church or monastery. Because of that, he came up with the idea to portray his friend Kuna Skater as a saint painted on the glass of a stained glass window. Shown as a saint, he has the attributes of a skateboard, a bottle of a strange drink, and an umbrella instead of the expected aurora over his head.

The work has no intention of making fun of saints, religion, faith, but its goal is to make people laugh, cheer up and immortalize the Kuna in the scene as Boris Bare sees it.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#umjetnost