BLOG

Monday jam session: free for all | Kulturni centar Mesni?ka

Ve?eras u 21 sat KCM u Mesni?koj 12, u Zagrebu donosi Monday jam session: free for all!

Jam session relativno je neformalni glazbeni doga?aj gdje glazbenici, obi?no instrumentalisti, sviraju improvizirane soloe. “to jam” zna?i improvizirati glazbu bez opsežne pripreme ili unaprijed definiranih aranžmana, osim u slu?aju da grupa svira poznate jazz standarde ili obrade postoje?ih popularnih pjesama.

Kada tomu dodate da se do posljednjeg trena ne zna tko ?e sve nastupiti – ovo je garantirano jam session iznena?enja!

#prostorslobode


Monday jam session: free for all – Tonight at 21H at KCM, at Mesni?ka St. 12, in Zagreb!

A jam session is a relatively informal musical event, process, or activity where musicians, typically instrumentalists, play improvised solos and vamp on tunes, songs and chord progressions. To “jam” is to improvise music without extensive preparation or predefined arrangements, except for when the group is playing well-known jazz standards or covers of existing popular songs.

When you add to that that you don’t know who will perform until the last minute – this is a guaranteed jam session of surprises!

#placeoffreedom

#glazba