BLOG

Kunsthalle Wien | Izložba Želimira Žilnika ?Gra?ani iz sjene? kustosica WHW-a

Proteklog je vikenda u be?kom Kunsthalleu otvorena izložba Gra?ani iz sjene posve?ena radikalnim filmskim praksama i ekstenzivnom opusu redatelja Želimira Žilnika. Izložbu su kurirale ?lanice kolektiva Što, kako i za koga/WHW Ivet ?urlin, Ana Devi?, Nataša Ili? i Sabina Sabolovi?, a trajat ?e do 17. sije?nja 2021. godine.

Gra?ani iz sjene na izložbi u Kunsthalleu u Be?u proširena je verzija izložbe nastale u partnerstvu s Edith-Russ-Haus for Media Art u Oldenburgu u Njema?koj 2018. godine koja je kasnije izložena u Galeriji Nova u Zagrebu. Naziv izložbe Gra?ani iz sjene odražava Žilnikov cjeloživotni fokus na nevidljive, potisnute te malo ili nimalo zastupljene ?lanove društva. Izložba u Be?u predstavlja istraživanje u ?ijem je središtu kontekst u kojem je Želimir Žilnik (ro?en 1942, živi i radi u Novom Sadu) zapo?eo svoju karijeru ? amaterske kino klubove koji su postojali u mnogim jugoslavenskim gradovima. Uz Žilnikove radove prikazuju se razli?iti filmovi nastali u kino klubovima u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani i Splitu u 1950-im i 1960-im godinama. Ovaj segment kurirala je Ana Janevski. Osim toga, za ovo izdanje Gra?ana iz sjene, kustos Jurij Meden napravio je u suradnji s umjetnikom filmski esej Želimir Žilnik: filmovi u mom životu koji istražuje Žilnikove filmske utjecaje i interese, te ga stavlja u širi kontekst filmske povijesti.

Gra?ani iz sjene uklju?uje Žilnikove ikoni?ke kratke filmove s po?etka karijere kao i igrane filmove, ulomke iz filmova i dokumentarni materijal te tako pokriva cijeli Žilnikov opus i njegovu kriti?ku i javnu recepciju tijekom godina. Sadrži i rijetko prikazivane filmove i materijale kao što su Javno pogubljenje (1974), snimljen u Njema?koj kao i TV reportažu o Gastarbajter operi(1977), Žilnikovoj jedinoj kazališnoj predstavi.

Žilnik je vrlo rano me?unarodno priznat osvojivši 1969. Zlatnog medvjeda za najbolji film na Berlinskom me?unarodnom filmskom festivalu za svoj prvi igrani film Rani radovi. Istovremeno su mu filmovi naišli na politi?ki otpor pa je ranih 1970-ih otišao iz Jugoslavije u Zapadnu Njema?ku gdje je napravio nekoliko nezavisnih filmova, uklju?uju?i neke od najranijih radova na temu gastarbajtera. Nakon što je 1980-tih napustio Njema?ku, jer su njegovi filmovi ponovo naišli na politi?ki otpor i cenzuru, vratio se u Jugoslaviju i napravio brojne televizijske i igrane filmove u kojima predstavlja rane simptome rastu?ih društvenih sukoba u zemlji, nastavljaju?i 1990-ih i 2000-ih s filmovima koji se bave goru?im problemima postsocijalisti?ke tranzicije i pitanjima migracije.

U sklopu suradnje izme?u Kunsthalle Wien i filmskog festivala Viennale, koji se održava od 22. listopada do 1. studenog, na festivalu ?e biti prikazan izbor Žilnikovih filmova. Poseban prikaziva?ki program organiziran u suradnji s Austrijskim filmskim muzejom i usmjeren na ranije zanemarene segmente Žilnikovih televizijskih radova iz 1980-ih zaklju?it ?e izložbu u sije?nju. Izložbu ?e pratiti serija diskurzivnih i edukativnih doga?anja. Žilnikov najnoviji igrani film Najlepša zemlja na svetu (2018) snimljen je u Be?u te su brojni javni programi organizirani u suradnji sa zajednicama s kojima je radio na filmu.

Gra?ani iz sjene se nastavljaju na dugogodišnje istraživanje o Žilniku organizacije kuda.org (Novi Sad) a koje je predstavljeno na zilnikzelimir.net ? stranici na kojoj su dostupne iscrpne informacija o Žilnikovoj praksi.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#film, #umjetnost