BLOG

Karlovac Dance Festival | Me?unarodni & hrvatski umjetnici na jedinstvenim lokacijama grada

Deseto izdanje festivala KARLOVAC DANCE FESTIVAL održat ?e se od 30. 8. do 4. 9. 2020. u Karlovcu. KDF010 obuhvatit ?e prikazivanje radova i predstava me?unarodnih, hrvatskih i lokalnih umjetnika na jedinstvenim lokacijama grada.

Izvedbeni i kreativni festivalski program oživjet ?e atraktivne karlova?ke vanjske lokacije i predstavit ?e doma?e i strane plesne ansamble, kolektive, umjetnike i umjetnice.

Festival ?e sve?ano 1. 9. u 20 sati otvoriti predstava Chorus Line plesne kompanije Bodhi Project iz Salzburga. 

https://www.facebook.com/karlovac.dance.festival/videos/1014033572349758

Umjetni?ki trio, Nikolina Komljenovi?, Ines Tri?kovi? i Nives Serti? premijerno ?e izvesti feministi?ku predstavu Samonini u srijedu 2. 9. na Foginovom (Korana)

RADIONICE ? U sklopu desetog izdanja festivala održat ?e se i edukativni i kreativni programi radionica, satova plesa i rezidencija.
Atraktivne radionice: 
Voltige dance
Ples na svili s Nikolinom Komljenovi?, 
Kriti?ki kutak s Ivanom Slunjski te
kreativnu radionicu s plesa?ima kompanije Bodhi Project

KDF kids program oboga?uje koncept festivala sa radionicom za djecu: Igre u zraku s Nives Soldi?i?. Ideja je izvedbama i raznim aktivnostima istaknuti prirodnu i kulturnu baštinu grada Karlovca. KDF i Free Dance ustrajno oživljavaju jedinstvene lokacije na kojima je 1. Festival i zapo?eo svoj život; na i pored rijeke Korane te u samoj staroj gradskoj jezgri Zvijezdi.

S obzirom na epidemiološku situaciju te u skladu sa svim preporukama, Festivalski program bit ?e prilago?en situaciji, sve s ciljem osiguravanja maksimalne sigurnosti svih izvo?a?a, sudionika i posjetitelja. Festivalske lokacije: Šanac, Foginovo, Korana (pješ?ana gradska plaža, livada kod drvenog mosta ? strana kod jablanova), Atelje suvremenog plesa.

Info i kontakt / PRIJAVE NA RADIONICEinfo@freedance.hr ; Mob: +385 99 388 7207

Više o programu i doga?anjima: Karlovac Dance FestivalKDF

#prostorslobode

Foto: KDF