BLOG

“Jeziku je svejedno” | pdf. izdanje knjige sada je besplatno dostupno svima

Nakon gotovo rasprodanog prvog izdanja knjige Jeziku je svejedno izdava?ka ku?a Sandorf i autori knjige, An?el Star?evi?, Mate Kapovi? i Daliborka Sari?, s velikim zadovoljstvom poklanjaju svima njezinu digitalnu verziju u pdf-formatu. Radi se o naslovu koji je ubrzo nakon objavljivanja prošle godine izazvao buru u stru?noj i medijskoj javnosti i o kojem Jurica Pavi?i? piše sljede?e:

?Knjiga o kojoj je rije? nije samo znanstveno djelo, iako jest i to. Ta knjiga je prvorazredni aktivisti?ki ?in. To je knjiga koja baca kasetnu bombu u samo srce hrvatske jezi?ne ideologije, ostavljaju?i za sobom skršene okrajke koje, nadam se, nitko nikad više ne?e ni pokušati polijepiti. Knjiga o kojoj je rije? je politi?ki možda najvažnija knjiga koja je izišla u Hrvatskoj ove godine. No, pored svega toga, ta je knjiga i zaista sjajno štivo. Jer, osim što je znanstvena knjiga o jeziku, istodobno je i prvorazredna društvena satira.?

?Što je pravilno ? i?i kod doktora ili i?i doktoru? Treba li re?i u vezi toga ili u vezi s time? Jesu li ovo njegovi kolege ili njegove kolege? Pri?amo li francuski ili ga govorimo? Živi li netko nedaleko Zagreba ili nedaleko od Zagreba? Ako si postavljate ovakva pitanja, ako mislite da slabo vladate svojim jezikom i zbog toga se bojite pisati i javno govoriti, ako vas ispravljaju ili vi ispravljate druge, ako se sablažnjavate nad time kako drugi govore, ako mislite da je standardni jezik najbolji, najlogi?niji i najprecizniji pojavni oblik jezika, bez kojeg bi nastao komunikacijski kaos i bez kojeg nije mogu?a intelektualna i znanstvena misao, ako mislite da je glavni posao jezikoslovaca da vas omalovažavaju ukazivanjem na navodne velike pogreške u vašem govoru i pismu, ovo je knjiga za vas.?

Knjiga se može preuzeti na sandorf.hr.

#knjiga