BLOG

Izložba “Živim Sisak” | Gradska galerija Striegl

Gradska galerija Striegl predstavlja nastavak programa ”Connect/Reflect” i ”Shared Space” i to kroz suradnju s Fotoklubom Sisak.

Od petka, 11.12.2020, od 11 sati, u prostoru Gradska galerija Striegl i Holandska ku?a Sisak mo?i ?ete pogledati izložbu FotoKlub Sisak pod nazivom “Živim Sisak”.

Izložba je postavljena u stepenišnom dijelu Holandske ku?e Sisak i proteže se kroz tri kata. ?lanovi Fotokluba Sisak pratili su kulturna, društvena i sportska doga?anja i programe u gradu Sisku, a ova izložba donosi fotografski rezime godine koja je uskoro iza nas.

Živim Sisak je projekt Fotokluba Sisak kojem je cilj dokumentiranje razli?itih javnih programa, aktivnosti i manifestacija koje se odvijaju tijekom godine u gradu Sisku kroz medij fotografije. Na kraju svake godine Upravni odbor Fotokluba Siska organizira interni foto-natje?aj kojim se biraju fotografije za grupnu izložbu ?lanova na ovu temu.

Ova izložba obuhva?a izbor fotografija koje su nastale tijekom 2020. godine. To je ujedno i prva godina ovog ?etverogodišnjeg projekta. Po završetku projekta, Fotoklub Sisak ?e izdati monografiju pod istoimenim nazivom Živim Sisak, sa svim izabranim fotografijama, a koja ?e biti vrijedan doprinos kontinuitetu sisa?ke fotografske prakse, dokument društvenih, kulturnih i sportskih doga?anja u našem gradu s ciljem stvaranja ”op?ih mjesta” kao i prostornih, arhitektonskih i prirodnih prepoznatljivosti grada koje nas sve povezuju, a naš grad ?ine jedinstvenim.

Teme ove prve izložbe su podijeljene u nekoliko grupa: koncerti, kazališne predstave te sportska i ostala društvena doga?anja.

Usprkos izazovnim vremenima i ograni?enom kretanju uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom, u gradu život nije stao. Ova izložba donosi uvid u godinu koja je iza nas i podsje?a na uhva?ene i individualizirane momente iz društvenog i kulturnog života Siska i to iz specifi?nog rakursa ?lanova Fotokluba Sisak.Na izložbi možete vidjeti fotografije sljede?ih autora:

ANKICA MAGA?I?
IVICA BOHORC
SADIKA BAJUTTI
BORIS HODAK
DAMIR PAHI?
MAJA REDŽI? PAHI?
KRISTINA MATIJAŠ
VJEKOSLAV MARTINI?
ZORAN LUKETI?

Izložba ”Živim Sisak” dio je CONNECT/REFLECT programa Gradske galerije Striegl kojim kroz interdisciplinarne i interaktivne programske prakse kao i aktivnim djelovanjem u lokalnoj zajednici, želi se intenzivnije povezati publiku razli?itih dobnih i interesnih skupina s programima na polju suvremene umjetnosti i kulturnih praksi.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#umjetnost