BLOG

Izložba “Laboratorij za oživljavanje” | Ivan Kožari?: Stvorit ?u novi svijet, nova brda, nove gradove!

U Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, Otvorenoj galeriji za javnost je otvorena izložba programa ?Laboratorij za oživljavanje? –  Ivan Kožari?: Stvorit ?u novi svijet, nova brda, nove gradove! ? iz arhive Atelijera Kožari?. Radno vrijeme muzeja saznajte ovdje.

Odlaskom Ivana Kožari?a ovogodišnje izdanje programa ?Laboratorij za oživljavanje” nehotice je postalo prvi izložbeni hommage velikom bardu. Umjetnik je to koji je prije svega poštovao slu?aj, prirodni i spontani tok stvari, pa je tako i ova izložba u tom duhu: malenog formata, udaljena od Atelijera Kožari? koji je trenuta?no zatvoren za javnost.

Svoj radni prostor Kožari? je zarana u?inio dinami?nim mjestom stalnih mijena i nesvakidašnjih umjetni?kih gesti. U kaosu razli?itih ispremiješanih stvari, nalazile su se, izme?u ostaloga, knjige, katalozi, pozivnice, ra?uni, razglednice, pisma, dokumenti, adresari, rokovnici i golema koli?ina papira s prvim skicama za misli ili djela iz raznih razdoblja njegova duga?kog i plodnog stvaralaštva. Arhiva, ili to?nije anti-arhiva, budu?i da tu hrpu sam umjetnik nije imao potrebe usustaviti, jednim je dijelom u procesu prve muzeološke obrade izmještena iz prvotnog kaosa u ? muzeološki red. Na ovoj izložbi pozornost je najve?im dijelom usmjerena na zapise koji datiraju u Kožari?evo formativno razdoblje jer su i najzastupljeniji u arhivi: od akademije sredinom 1940-ih do boravka u Parizu 1959./60. U tom razdoblju mladi umjetnik prolazi istinske dvojbe i egzistencijalna pitanja o: životu, smrti, Bogu, prirodi, ljubavi i umjetnosti. Kao što je to ponekad radio s ve? dovršenim djelima, na sli?an spontani na?in, naknadno intervenira na ve? ispisanim ili iscrtanim papirima. Iš?itavanje i odabir njegovih najranije datiranih zapisa u kontekstu onih koji ?e nastajati kasnije, idu u prilog još jednoj Kožari?evoj misli: ?Ja tvrdim da se ?ovjek uop?e ne razvija, nego traži ?ovjeka otprije, traži korijene.?

Izložba i katalog ostvareni su uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Kustos izložbe: Josip Klai?

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#umjetnost