BLOG

It takes 46 to tango | 45 circus artists from Croatia in action | 45 hrvatskih cirkuskih umjetnika u akciji

"It takes 46 to tango"

45 cirkuskih hrvatskih umjetnika u akciji.

Aleksandar, Antea, Antonia K, Antonia V, Anja, Anja O, Bangavi, Cile, Dada, Dajana, Dario, Diana, Dora, Emilio, Iva, Ivana B, Ivana P, Ivana V, Jadranka, Jasmin, Jelena, Josipa, Kiki, Krešo, Lea, Lidija, Manuela, Marijana, Martin, Matija, Matko, Matylda, Miha, Mirta, Nikolina K. Nikolina M, Nives, Omar, Petra, Ratko, Romano, Tanja, Tatjana, Zora, Zoran.

Montaža: Mario Mili?i?

Glazba: Tigrova mast, pjesma “Tko ide po selu dobije po ?elu” (s albuma “Kobra svla?i jaknu”)

#ostanidoma


45 circus artists from Croatia in action.

Aleksandar, Antea, Antonia K, Antonia V, Anja, Anja O, Bangavi, Cile, Dada, Dajana, Dario, Diana, Dora, Emilio, Iva, Ivana B, Ivana P, Ivana V, Jadranka, Jasmin, Jelena, Josipa, Kiki, Krešo, Lea, Lidija, Manuela, Marijana, Martin, Matija, Matko, Matylda, Miha, Mirta, Nikolina K. Nikolina M, Nives, Omar, Petra, Ratko, Romano, Tanja, Tatjana, Zora, Zoran.

Editing: Mario Mili?i?

Music: Tigrova mast, song “Tko ide po selu dobije po ?elu” (from the album “Kobra svla?i jaknu”)

#stayhome