BLOG

HUNGRY HEART SPRINGSTEEN-ATHON | 24h live stream

Ova ku?ni tulum dug 24 sata po?inje 2. svibnja u 14 sati i traje do 3. svibnja – NEMA SPAVANJA ? Želimo da se svi iz cijelog svijeta uklju?e i pridruže našem Springsteen-athonu. Nije važno koliko je sati, uživo ?emo puštati svoj DJ set cijeli dan i cijelu no?, dijele?i sate na razli?ite ‘teme’!

Hungry Heart

Live streamu se možete priklju?iti ovdje!


This extended 24-hour-long ?house party? is from from 1pm Saturday 2 May to 1pm Sunday 3 May – NO SLEEP FOR US ? We want everyone from around the world to get involved and join our Springsteen-athon. It doesn?t matter what time it is, we will be live streaming our DJ set all day and all night, splitting the hours up into different ?themes?!

– Hungry Heart

Join the live stream here!

Foto: Hungry Heart