BLOG

Horizont slobode | Sedam umjetnika izvelo je likovne intervencije u Kaznionici u Glini i Zatvorskoj bolnici u Zagrebu

U svrhu estetizacije i revitalizacije zatvorskog prostora u okviru projekta Horizont slobode sedam umjetnika, ?lanova HDLU, izvelo je likovne intervencije u Kaznionici u Glini i Zatvorskoj bolnici u Zagrebu: Miron Mili?, Goran Raki?, Mario Romoda, Ivo Kosanovi?, Tea Juriši?, Agata Lu?i? i Melinda Šef?i?.

Projekt Horizont slobode, autorice i koordinatorice projekta dr.art. Melinde Šef?i?, kojega provodi Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, financiran je od strane Ministarstva Pravosu?a Republike Hrvatske. Realizacija projekta zapo?ela je krajem 2019. godine, no rad na projektu je obustavljen zbog negativnog utjecaja Covid 19 virusa u tre?em mjesecu ove godine. Sve do polovice kolovoza radilo se na pokretanju projektnih aktivnosti koje su doprinijele realizaciji i izvo?enju 5 likovnih intervencija u Kaznionici u Glini koje su izveli: Tea Juriši?, Melinda Šef?i?, Miron Mili?, Goran Raki? i Ivo Kosanovi?, dok su dvije likovne intervencije izvedene u prostoru Zatvorske bolnice u Zagrebu, koje su realizirali Agata Lu?i? i Mario Romoda. Ovogodišnji projekt uklju?io je oslikavanje isklju?ivo vanjskih zidova koji ome?uju prostor s unutarnje strane. Rad sa zatvorenicima nije bio mogu? zbog epidemioloških razloga, te je ta aktivnost ove godine morala izostati.

Projekt Horizont slobode ujedno uklju?uje i istraživa?ku komponentu, koja se izvodi u suradnji s dr. sc. Anitom Jandri? Niševi?, a ?ija prezentacija, kao i prezentacija projektnog kataloga, slijedi u prosincu 2020. godine.
Ovo je tre?i projekt koji HDLU provodi u prostorima Kaznionica u Hrvatskoj u suradnji s Ministarstvom pravosu?a te se ova suradnja planira nastaviti. Upravo dosadašnja realizacija projekata u Kaznionici u Požegi, Zatvoru u Zagrebu, Kaznionici u Glini i Zatvorskoj bolnici u Zagrebu potvr?uju valjanost postavljenih ciljeva i doprinos rezultata provedenih projekata. Upravo tako isti?emo da umjetnost uistinu ima transformativnu mo? – ona doprinosi stvaranju nove, humanije, podupiru?e i njeguju?e okoline te stvaranju uvjeta za rast i razvoj svjesnosti, odgovornosti, razvoj suosje?ajnosti ljudi u zatvoru; razvoj vještina i mogu?nosti življenja smislenijeg i produktivnijeg života zatvorenika.

Agata Lu?i?:

Miron Mili?:

Ivo Kosanovi?:

Melinda Šef?i?:

Tea Juriši?:

Goran Raki?:

Mario Romoda:

#prostorslobode

Foto: Ivo Kosanovi?

#društvo, #umjetnost