BLOG

Fierce Women ? WoW Cards | Novo, prošireno izdanje

Prvo proširenje društvene igre Fierce Women – WoW Cards upravo je izašlo iz tiska, a donosi 30 novih karata strašnih žena (književnica, feministkinja, aktivistkinja, umjetnica, novinarki) iz Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Irske.

Inspirativne pri?e strašnih žena uklju?enih u WoW Cards špil u jedinstvena umjetni?ka djela preto?ilo je 15 strašnih umjetnika/ca izabranih na natje?aju na koji se prijavilo više od 300 osoba iz ?itave Europe.

– Strašne žene u WoW Cards špilu –

HRVATSKA

Dragojla Jarnevi?, Vinka Buli?, Kata Pejnovi?, Giuseppina Martinuzzi, Nasta Rojc, Diana Budisavljevi?, Edita Schubert, Lydia Sklevicky

SLOVENIJA

Zofka Kveder, Alojzija Štebi, Vida Tomši?, Vita Zupan?i?, Mara Bešter, Marta Paulin Schmidt, Dušana Šantel Kanoni, Angela Piskernik

SJEVERNA MAKEDONIJA

Rosa Plaveva, Nakie Bajram, Iskra Grabul, Rajna Aleksova, Vera Veskovi? Vangeli, Ljiljana Dirjan, Mimoza Nestorova-Tomi?

IRSKA

Kathleen Lynn, Christine Buckley, Maude Delap, Nan Joyce, Estella Solomons, Nuala O’Faolain, Lyra McKee

Novi špil realiziran je u okviru projekta Women on Women (WOW) / Žene o ženama koji trenutno provode organizacije K-Zona (Hrvatska), Mesto žensk (Slovenija), Tiiiit! Inc. (Sjeverna Makedonija) i Outlandish Theatre Platform (Irska).

WoW Cards je promotivni špil tiskan u limitiranoj ediciji od 2000 primjeraka, a u igri se može kombinirati s originalnim Fierce Women špilom dostupnim na više od 30 lokacija u Hrvatskoj. Za više informacija pratite VoxFeminae.net na društvenim mrežama.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #spaceoffreedom

#društvo, #umjetnost