BLOG

“Bill is Dead” & “Uranjanje#2” | Queer Zagreb Sezona nastavlja s programom

Queer Zagreb Sezona nastavlja s programom podrške umjetni?kim istraživanjima vezanim uz teme rodnih identiteta i uloga. Dva projekta ?ija je realizacija pred nama bave se muško-ženskim odnosima i ?itanjima uvjetovanih uloga koje proizlaze iz zadatosti muških, odnosno ženskih tijela. U suradnji sa Zagreba?kim plesnim centrom 11. i 12. 12. 2020. izvodi se radna verzija predstave Bill is Dead Brune Isakovi?a i Mie Zalukar, a 23. 12. Josipa Bubaš postavlja trosatnu interaktivnu instalaciju Uranjanje#2.

Queer Zagreb Sezona ovu godinu prepušta novim na?inima prilagodbe umjetni?kih radova okolnostima, a zadržavaju?i ideju kontinuiranog propitivanja queer tema u doma?em umjetni?kom prostoru.

Predstava Bill is Dead Brune Isakovi?a i Mie Zalukar nastavlja se na njihov prethodni projekt Kill B. te kroz pop-reference i poigravanje s vizualnim i izvedbenim arhetipovima nastavljaju svoj ?double bill? o odnosima mo?i izme?u muškarca i žene. Izvo?a? i izvo?a?ica na sceni, pretvaraju?i izvedbeno u privatno i obrnuto, dovode u pitanje uop?e istinitost situacije koje igraju, s razlikom da ovoga puta odlaze korak dalje preispituju?i omjere vlastitih autorskih doprinosa u projektu koji stvaraju, kao i pravo da govore u tu?e ime. Pitanja kako se manipulira uvjetovanom strukturom odnosa mo?i, kome je kompromis gesta, a kome obaveza te o tome da li je mogu?e da nitko nije uvjeren da je izvukao kra?i kraj, zavodljivo grade ovu bajku o smrti patrijarhata.

Bill is Dead fantazijama o izmještenim perspektivama zaneseno se poigrava tvorni?kim postavkama onog mehanizma muško-ženskih odnosa kojemu je odavno isteklo jamstvo. Dramaturginja ove predstave je Vedrana Klepica, kostime potpisuje Ana Fucijaš, za glazbu je odgovoran Hrvoje Nikši?, dok je svjetlo oblikovao Saša Fistri?. Predstava je nastala u produkciji Malo sutra te koprodukciji udruge Domino i Tjedna suvremenog plesa, a u partnerstvu sa Zagreba?kim plesnim centrom u okviru programa Koreospektar.

Trosatna interaktivna instalacija Josipe Bubaš Uranjanje#2 nova je verzija projekta izvedenog u okviru Europske prijestolnice kulture 2020 u Rijeci, u okviru programa Ženski životi glasnije udruge Domino. Uranjanje je zamišljeno kao iš?itavanje kodova tijela povezanih uz društvene i energetske silnice bivanja ženom, postavljanje pitanje što uop?e ta definicija podrazumijeva i kako se kreira i rekreira. Sedam video i tri audio materijala naizmjence se aktiviraju, neki u odnosu na publiku, neki u unaprijed odre?enim razmacima, tvore?i sustav podražaja, svojevrsnu mrežu unutar koje se odvija izvedba u trajanju.

Koreografski se izvedba temelji na svojevrsnom “uranjanju” u prostore tijela, predverbalnih zapisa i kodova, prihva?anju, razumijevanju i sporazumijevanju unutar tijela, entiteta i identiteta. Pokušaj je to da se na površinu prizovu neverbalni narativi pohranjeni duboko, da se prepišu i ponovo ispišu poveznice, prekodiraju kodovi, shvate mehanizmi, doživi puno?a, širina i pulsacija trajnoga u prolaznom i autenti?nog u nau?enom. Komunikacijom pokreta i slika stvara se mreža nelogi?nosti, slu?ajnosti, me?usobnih utjecaja, prolaska razli?itim prožimaju?im poljima, koja se me?usobno nadopunjavaju i poništavaju. 

Queer Zagreb Sezona sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Grada Zagreba. Ulaz na programe je blesplatan u sklopu Inicijative umjetnost dostupna svima.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#kazalište, #umjetnost