DRUŠTVO

Kupnjom torbe pomažete četveronožnim najboljim prijeteljima!

Nama je sada za oko zapela tote torba, idealna za plažu, plac i sl., a prenosi sjajnu poruku i izgleda - fora!

Udruga Pobjede jedna je od mnogih udruga u Hrvatskoj koje se brinu o napuštenim životinjama i bore za njihova prava. Osnovana je u Osijeku kao udruga za zaštitu i promicanje prava životinja, a brigu o Skloništu za napuštene životinje u prigradskomu naselju Nemetin preuzeli su tijekom 2010. godine, a u prosincu 2011. ono postaje dvadeset i treće pri Ministarstvu poljoprivrede registrirano sklonište za napuštene životinje.

Azil Osijek | Udruga Pobijede

Angažman pojedinki i pojedinaca iz ove priče seže do 2007., kada se iz posjete napuštenim psima oblikovala, zapravo nametnula potreba za pokretanjem inicijative za pomoć napuštenim životinjama pod geslom Azil je savjest našega grada, čime se htjela usmjeriti pažnja na uvjete nedostojne života u kojima su se tada nalazili psi u Azilu u Osijeku.

347407410_621841816644489_4216372154567403567_n

U gradu ljubiteljica i ljubitelja pasa, u Azilu u koji tada nije dolazio niti jedan volonter. Pokretani su i osmišljavani razni fundraising eventi, a prikupljena su se sredstva ulagala u medicinsku pomoć psima te izgradnju i unaprjeđenje infrastrukture Azila. Pokrenuta inicijativa 2009. prerasta u Udrugu Pobjede, a od 2010. njihov angažman dobiva profesionalne okvire. S više desetaka tisuća volonterskih sati odrađenih samo unutar azilskih ograda, Udruga Pobjede, uz pomoć svojih sugrađanki i sugrađana, pretvorila je Azil u ponos grada Osijeka. Organizacijom raznovrsnih javnih događanja, info štandovima, izravnom komunikacijom s ljudima, vlastitim primjerom i medijskom pozornošću žele pozitivno utjecati na promjene koje su nužne – aktivni/e su u zagovaranju pozitivnih promjena u politikama zaštite životinja i zbrinjavanja napuštenih i nezbrinutih životinja, nastoje potaknuti javne rasprave i biti njihovim aktivnim sudionicima/ama.

347407006_626694859492518_7731914503949899610_n

Osim zaštite životinja važno im je djelovati i na polju prava životinja i njihovog promicanja. Kroz njihove aktivnosti i javne kampanje promiču veganstvo kao održiv i suosjećajan način življenja, vjerujući kako borba za ravnopravnost, nenasilje i mir mora podrazumijevati širenje kruga suosjećanja na životinje. Pomoći im možete direktnom donacijom, volontiranjem u Azilu, kupnjom predmeta na Facebook aukciji, sudjelovanjem u njihovim kampanjama ili kupnjom nekih od njihovih jako fora reklamnih predmeta. Nama je sada za oko zapela tote torba, idealna za plažu, plac i sl., a prenosi sjajnu poruku i izgleda – fora!

347585975_633932272102110_5747938689793836101_n
354000132_626084259553578_6980101353633851638_n
347409829_633363105492360_2124935171220661677_n
355896734_630438615784809_1368112698163117617_n

#prostorslobode

Fotografije: Azil Osijek-volonteri

#humanitarna akcija