BLOG

Genijalna arhitektonska ostvarenja iz doba socijalizma na filmu | “Arhitektura i sje?anje”

Filmski ciklus Arhitektura i sje?anje od 6. do 8. studenog u Dokukinu KIC donosi dokumentarce o reprezentativnim arhitektonskim zdanjima koja predstavljaju epohu i svjedo?e o povijesnim prevratima u drugoj polovici dvadesetog stolje?a. Ciklus problematizira socijalisti?ko naslje?e u zemljama bivše Jugoslavije te utjecaj arhitekture na društveno sje?anje i mentalne mape lokalnog stanovništva.

Program u petak, 6. studenog u 19 h otvara hrvatska premijera bugarsko-njema?ko-rumunjskog dokumentarca Pala?a za narode koji donosi pri?e o pet najtipi?nijih zgrada socijalisti?kog doba, Narodna pala?a kulture u Sofiji, Državno sveu?ilište u Moskvi, Pala?a parlamenta u Bukureštu, Pala?a Srbije u Beogradu i Pala?a republike u Berlinu jedinstveni su arhitektonski pothvati, nastali s mnogo hrabrosti i malo ludosti kao podsjetnik da je postojala nepobjediva mo? i svijetla budu?nost. Svaka je najviša, najve?a, ima najve?i sat na svijetu ili najnapredniju tehnologiju svog vremena – bile su to najslavnije gra?evine u vremenu kada je kolektivno dobro bilo glavna državna politika. Film bilježi njihovo stanje danas, gledano o?ima pojedinaca vezanih uz te zgrade – njihovih arhitekata, bivših i sadašnjih direktora, obi?nih ljudi koji su u njima radili. Nakon projekcije filma održat ?e se razgovor u kojem sudjeluju arhitekt Maroje Mrduljaš i urbana antropologinja Sonja Leboš.

Palace for the People Official Trailer

U nastavku programa gledamo nagra?ivani eksperimentalni dokumentarac Centar Ivana Markovi?a, impresivnu vizualnu studiju Sava Centra u Novom Beogradu. Ovaj impozantni kongresni centar neko? je ugoš?ivao konferencije MMF-a, Interpola te samita Pokreta nesvrstanih, a danas ?eka na privatizaciju i komercijalnu rekonstrukciju. Autor prati radnike u rutinskom, ali predanom obavljanju poslova ?iš?enja i popravaka, pružaju?i istovremeno uvid u veli?anstvenu unutrašnjost prostranog kompleksa ?ija je futuristi?ka estetika simbolizirala napredak i budu?nost.

CENTAR | CENTAR | Trailer | 2019

U Domu boraca Ivan Ramljak minucioznim i elegi?nim autorskim pristupom istražuje odnos ljudi, prostora i kolektivnog sje?anja. Dom boraca narodnooslobodila?kog rata i omladine Jugoslavije u Kumrovcu izgra?en je 1974. godine a po?etkom 1990-ih Dom je zatvoren i do danas mu nije prona?ena nova svrha. Arhitektonsko remek-djelo golemih proporcija sada sjedi samo i zaboravljeno na vrhu zagorskog brda. Od vandala i slu?ajnih prolaznika ?uva ga tek grupica posve?enih ljudi.

HOME OF THE RESISTANCE by Ivan Ramljak | Trailer | GeoMovies

Posljednji naslov ciklusa je švicarski dokumentarac Hotel Jugoslavija koji govori o društvenom, politi?kom i ekonomskom razvoju socijalisti?ke Jugoslavije, ali i razgradnji ideala na kojima su država i hotel bili postavljeni. Izgra?en 1969. u Novom Beogradu, Hotel Jugoslavija mitsko je mjesto – u svojim zlatnim vremenima najve?i hotel na Balkanu, simbol bivše države te svjedok razli?itih politi?kih i društvenih mijena koje su oblikovale povijest zemlje – od Tita do Miloševi?a, od socijalizma do nacionalizma, od NATO-ova bombardiranja do korumpirane privatizacije 1990-ih i Arkanovih mafijaških pothvata. Švicarski redatelj Nicolas Wagni?res tijekomdeset godina – od 2005. do 2015. – dokumentirao je usud i rasap nekad glamuroznog hotela, te montirao te snimke s arhivskim materijalom i intervjuima. Spajaju?i intimno i politi?ko, Hotel Jugoslavija osoban je i slojevit, ali nipošto i nostalgi?an esej o raspadu Jugoslavije. Film je imao svjetsku premijeru na prestižnom Berlinaleu a 2018. godine proglašen je najboljim dokumentarcem Subversive Festivala.

Hotel Jugoslavija (2017) - Trailer | BELDOCS 2018

Dokukino program donosi u suradnji sa SKD Prosvjeta Pododbor Zagreb. Raspored projekcija u Dokukinu KIC dostupan je na internetskoj stranici www.dokukino.net. Ulaznice se mogu rezervirati upitom na email adresu info@dokukino.net ili pozivom na broj 095 / 757 4333 a mogu se preuzeti na dan projekcije, do 15 minuta prije po?etka filma.

Ovim putem jedan sretnik i/ili sretnica može osvojiti 2 ulaznice za projekciju u petak 6.11. ako pošaljete svoje ime i prezime na rplus.video@gmail.com s predmetom e-maila “Arhitektura i sje?anje” do 6. studenog u 10 sati ujutro kada objavljujemo sretnog dobitnika/cu. Tako?er, kako biste bili u prilici osvojiti ulaznice, ispod Facebook i Instagram objave ovog ?lanka u komentarima morate ozna?iti prijatelja i/ili prijateljicu koji bi isto voljeli sudjelovati u darivanju. Sretno!

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #spaceoffreedom

#Dokukino KIC, #film