BLOG

66 umjetnika i umjetni?kih kolektiva | 3. Bijenale industrijske umjetnosti

Tre?e Bijenale industrijske umjetnosti Ride Into the Sun ? Ravno u Sunce, manifestacija suvremenih umjetni?kih praksi koju je osnovao umjetni?ki kolektiv Labin Art Express XXI, održat ?e se od 10. listopada do 21. studenog ove godine te ?e na dvodnevnom otvorenju (09&10/10/2020) predstaviti radove 66 doma?ih i me?unarodnih umjetnik/ca i umjetni?kih kolektiva koje su kurirali Branka Ben?i? ? nezavisna kustosica i umjetni?ka voditeljica APOTEKE ? Prostora za suvremenu umjetnost u Vodnjanu, Gerald Matt ? direktor Umjetni?kog instituta u Be?u i bivši direktor Kunsthalle Be? te Christian Oxenius ? nezavisni kustos i voditelj istraživanja u Me?unarodnom udruženju bijenala (IBA ? International Biennial).

Izložbeno ?e manifestacija zauzeti tri geografski odvojene, ali tematski me?usobno povezane cjeline: Labin s DKC Lamparnom i susjednom, rudarskom Rašom funkcionirat ?e kao polazišna to?ka i svojevrsno središte Bijenala iz kojeg se razvija u druge gradove ? Opatiju, Pulu, Rijeku i Vodnjan. Zbog velikog broja izložbenih lokacija, njih ?ak 14 u 6 gradova, otvorenje 3. Bijenala industrijske umjetnosti trajat ?e 2 dana, 9. i 10. listopada.

Umjetnici: Matthew Barney, Filip Borelli, Ben Cain, Jasmina Cibic, Teresa Cos, Christopher Cozier, Boris Cvjetanovi?, Dušica Draži?, Wim Janssen, Igor Eškinja, John Ford, Jeanno Gaussi, Nikolaus Geyrhalter, Helidon Gjergji, Krešo Golik, Tina Gverovi?, Scott Hocking, William E. Jones, Jelena Jureša, Mary Reid Kelley & Patrick Kelley, Guido Kucsko, Kuehn Malvezzi ? Office KGDVS ? Guido Jan Bral, Robert Ku?mirowski, Ana Kuzmani?, Lina Lapelyt? ? Vaiva Grainyt? ? Rugil? Barzdžiukait?, Claudia Larcher, Paul Albert Leitner, Elvis Leni?, Silvio Lorusso, Marko Luli?, Basim Magdy, Ursula Mayer, Metal Guru, Hana Mileti?, Antun Motika, Bojan Mucko, Alban Muja, Gül?ah Mursalo?lu, Damir O?ko, Marina Orli?, Prabhakar Pachpute, Rupali Patil, Marek Piwowski, Agnieszka Polska, Theo Prodromidis, Tanja Prušnik, Godfrey Reggio, Rimini Protokoll, Maruša Sagadin, Dragana Sapanjoš, Toni Schmale, Stefania Strouza, Jacques Tati, Bert Theis, Nikolas Ventourakis, Munem Wasif, Erwin Wurm, Dino Zrnec, & Jan Fabre, Roman Signer i Ulay u popratnom izložbeno-glazbenom programu u MMSU Rijeka.

#umjetnost